Fakta och siffror

Norra Skog är en nybildad skogsägarförening med rötterna i Norra Skogsägarna och Norrskog. Föreningen ägs av 27 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige (landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland).

Den skogliga organisationen omfattar elva virkesområden med 30-talet lokala kontor, från Sundsvall i söder till Övertorneå i norr. Den totala inmätta virkesfångsten uppgår till drygt tre miljoner fastkubikmeter. Norra Skog har sitt huvudkontor i Umeå samt regionala nav med kontor i Luleå, Örnsköldsvik och Östersund. Föreningen har omkring 600 egna anställda och sysselsätter ytterligare nästan lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster. Industridelen, Norra Timber, omfattar tre sågverk, fyra förädlingsenheter samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar industrierna årligen närmare 800 000 kubikmeter trävaror och cirka 60 000 svarvade furustolpar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras ungefär 60 procent. 2020 beräknas koncernen omsätta drygt fyra miljarder kronor. 

Här kan du ta del av de senaste två årens årsberättelser för respektive förening.