Fakta och siffror

Norra Skog är en nybildad skogsägarförening med rötterna i Norra Skogsägarna och Norrskog. Föreningen ägs av 27 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige (landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland).

Den skogliga organisationen omfattar tio virkesområden med 30-talet lokala kontor, från Sundsvall i söder till Pajala i norr. Den totala inmätta virkesfångsten uppgår till drygt 3,5 miljoner fastkubikmeter. Norra Skog har sitt huvudkontor i Umeå samt regionala nav med kontor i Luleå, Örnsköldsvik och Östersund. Föreningen har omkring 650 egna anställda och sysselsätter närmare 800 personer i skogsentreprenad, transporttjänster och industrientreprenad.

Industridelen, Norra Timber, omfattar tre sågverk, tre förädlingsenheter samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar industrierna årligen närmare 800 000 kubikmeter trävaror och cirka 60 000 svarvade furustolpar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras ungefär 60 procent. Tillsammans äger också medlemmarna 30 procent av massabruket Husum Pulp AB. 2021 omsatte koncernen 5 miljarder kronor. 

Här kan du ta del av det senaste årets årsberättelse för Norra Skog. Du kan också läsa de två föregående årens årsberättelser för respektive förening. 

Beställ årsberättelsen senast 20 feb.

2022 har varit ett händelserikt år för Norra Skog. Beställ din egen årsberättelse och hållbarhetsredovisning och ta del av en uppmuntrande läsning om hur Norra Skog skapar värde idag och för generationer framåt.