Fakta och siffror

Norra Skog är en nybildad skogsägarförening med rötterna i Norra Skogsägarna och Norrskog. Föreningen ägs av 27 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige (landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland).

Den skogliga organisationen omfattar tio virkesområden med 30-talet lokala kontor, från Sundsvall i söder till Övertorneå i norr. Den totala inmätta virkesfångsten uppgår till drygt tre miljoner fastkubikmeter. Norra Skog har sitt huvudkontor i Umeå samt regionala nav med kontor i Luleå, Örnsköldsvik och Östersund. Föreningen har omkring 600 egna anställda och sysselsätter ytterligare nästan lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster. Industridelen, Norra Timber, omfattar tre sågverk, tre förädlingsenheter samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar industrierna årligen närmare 800 000 kubikmeter trävaror och cirka 60 000 svarvade furustolpar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras ungefär 60 procent. Tillsammans äger också medlemmarna 30 procent av massabruket Husum Pulp AB. 2020 omsatte koncernen 4,7 miljarder kronor. 

Här kan du ta del av det senaste årets årsberättelse för Norra Skog. Du kan också läsa de två föregående årens årsberättelser för respektive förening.