Projekt

Norra Skogs Forskningsstiftelse är sprungen ur skogsägarföreningen Norrskogs forskningsstiftelse som sedan starten 1996 har beviljat närmare 28 miljoner kronor i medel till olika forskningsprojekt.

Pågående och nyligen avslutade projekt redovisas löpande denna sida i takt med att de beviljats och avslutats. 

Läs mer

Pågående projekt

Här kan du läsa mer om våra pågående projekt....

Avslutade projekt

Här kan du ta del av och ladda hem de årsskrifter som...

Temasatsning 2020-2023

”Multiskadad skog”, såsom bl.a. törskate, knäckesjuka och...

Tema skadeforskning

Törskate, knäckesjuka och betesskador. Den multiskadade ungskogen breder ut sig i norr och många känner sig villrådiga inför utvecklingen. Norra Skogs Forskningsstiftelse riktar blickarna mot problemet och stödjer i ny treårig temasatsning forskning som kan hjälpa skogsägare i framtiden.