Anundsjö – Örnsköldsvik södra

Sbo-råd 

Anders Hellström
070-656 28 02 Epost Ordförande och viltombud
Sven Sandström 070-654 31 48   Viceordförande, utbildningsombud
Johan Wintwik
070-272 23 10
  Näringspolitiskt ombud
John Hallin 070-356 70 27   Viceordförande, näringspolitiskt ombud och ansvarig för brandkistan
Anita Cordestam 070-397 02 97
  Medlemsombud
Mari Sjödin 070-303 13 91
  Sekreterare
Roger Mårtensson 073-183 14 11
 
Rebecka Matti Westman 073-068 51 29
 

 

Valberedning

Gunilla Kjellsson
070-589 66 02  Epost Sammankallande
 Arne Berglund 073-042 39 48
   
 Björn Mårtensson 070-241 26 32
   
 Fredrik Andersson 070-309 75 19