Medlemsrådet

Medlemsrådet fungerar som en kontakt mellan medlemmarna och tjänsteorganisationen. En viktig uppgift för medlemsrådet är att fånga upp och identifiera angelägna frågor. Planering av aktiviteter samt stöttning av förtroendevalda är andra uppgifter för rådet.

Medlemsrådet består av tre personer ur styrelsen, tre representanter för skogsbruksområdena samt medlemschef. Val av förtroendevalda från skogsbruksområdena görs av nomineringskommittén i respektive fältområde, ledamöterna är valda på två år och nytt val görs 1 april. 

Medlemsrådet

Jonas Eriksson
Medlemschef  070-336 12 35 Epost
Jennie Hellman Styrelsen  070-209 78 76 Epost
Oskar Sjölund Styrelsen  070-284 58 61 Epost
Charlotta Kristow Styrelsen  070-248 77 29 Epost
Anders Henriksson Fältområde nord  070-662 00 95 Epost
Rolf Nilsson Fältområde väst  076-813 66 22
Epost
Per-Olof Hedström Fältområde öst  070-697 26 18  Epost
 

Välkommen att kontakta någon i medlemsrådet med idéer och frågor.


Vill du veta mer?

Jonas Eriksson

Medlemschef

070-336 12 35