Kalix

Sbo-råd 

Ulf Bjuhr 
070-580 01 33 Epost  Ordförande, medlemsombud och viltombud
Ann-Mari Andersson 070-591 68 74   Sekreterare och näringspolitiskt ombud
Rune Isaksson 070-524 86 73    
Thomas Lindbäck
070-610 16 61
  Viltombud
Helene Andersson 070-260 57 78    

 

Valberedning

Arne Björkman
070-606 12 36 Epost Sammankallande
Malin Brämsgården  073-021 52 34
Jan-Erik Gustavsson 070-569 24 91
 

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2023

Årsmötesordförande: Christer Wallin
Sekreterare för årsmötet: Ann-Mari Andersson, Kalix

Valberedningen föreslår att sbo-rådet består av 5 st ledamöter inklusive ordförande.
Ordförande i sbo-rådet: Arne Björkman

Ledamöter till sbo-rådet 
Ann-Mari Andersson, Kalix Omval 2 år
Arne Björkman, Kalix Nyval 2 år

Ombud till Norra Skogs föreningsstämma
Ordinarie: Ulf Bjuhr, Kalix
Ordinarie: Ann-Mari Andersson, Kalix; alt. Arne Björkman, Kalix
Ersättare: Thomas Lindbäck, Kalix
Ersättare: Jan-Erik Gustavsson, Kalix