Kalix

Sbo-råd 

Arne Björkman 
070-606 12 36 Epost  Ordförande
Ann-Mari Andersson 070-591 68 74   Sekreterare och näringspolitiskt ombud
Rune Isaksson 070-524 86 73    
Thomas Lindbäck
070-610 16 61
  Viltombud
Helene Andersson 070-260 57 78    

 

Valberedning

Jan-Erik Gustavsson
070-569 24 91 Epost Sammankallande
Malin Brämsgården  073-021 52 34
Ingrid Bäckström 070-554 57 75