Kalix

Sbo-råd 

Ulf Bjuhr 
070-580 01 33 Epost  Ordförande, medlemsombud och viltombud
Ann-Mari Andersson 070-591 68 74   Sekreterare och näringspolitiskt ombud
Rune Isaksson 070-524 86 73    
Thomas Lindbäck
070-610 16 61
  Viltombud
Helene Andersson 070-260 57 78    

 

Valberedning

Arne Björkman
070-606 12 36 Epost Sammankallande
Malin Brämsgården  073-021 52 34
Jan-Erik Gustavsson 070-569 24 91