Kalix

Sbo-råd

Ulf Bjuhr -ordförande och viltförvaltningsombud- 070-580 01 33

Ann-Mari Andersson 070-591 68 74
Rune Isaksson 070-524 86 73
Thomas Lindbäck 070-610 16 61
Helene Andersson 070-260 57 78

Kontakt
SBO.Kalix@norra.se

Valberedning

Arne Björkman, 070-606 12 36
Ann-Charlotte Lindbäck 070-291 37 51
Jan-Erik Gustavsson 070-569 24 91