Sundsvall

Sbo-råd 

Anders Westlund
070-686 46 46 Epost Ordförande
Grels Persson 070-646 45 09   Viltombud
Mats Edenmark 070-265 32 15    
Lars Leman 070-666 50 07
   
Bengt-Göran Olsson 070-696 21 41
   

 

Valberedning

Bengt Westlund

070-395 33 59

Epost Sammankallande
Anders Hultin
070-343 97 23

Per Sandelin
072-251 23 59