Skogsbrukets klimatnytta

Världen står inför stora utmaningar. Användningen av fossila råvaror som olja och kol leder till utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Ökade utsläpp av växthusgaser bidrar till att den globala medeltemperatureren ökar.

Ett aktivt brukande av skogen gör att träden växer snabbare och våra skogar kan ta upp mer koldioxid. Att vi sedan ersätter fossila resurser som olja och plast med förnybar skogsråvara är en av de viktigaste åtgärderna för att motverka den globala uppvärmningen.

Skogsproduktion är Sveriges globala bidrag av förnybara resurser. Den växande skogen tar upp stora mängder koldioxid i atmosfären. FN:s klimatpanel har påvisat att ett aktivt skogsbruk där vi ersätter energikrävande resurser med skogsråvara ger störst klimatnytta. Nationens resurser av skog måste därför brukas ansvarsfullt. Om inte, så får vi leva med beroendet av olja, kol och gas.

Sveriges skogar ägs till femtio procent av enskilda privata skogsbrukare. Den stora variationen av skogsägare i landet, med olika förutsättningar och mål för sitt skogsägande, är en viktig grundpelare för ett variationsrikt skogsbruk med biologisk mångfald.

Skogsbrukets klimatnytta

Lär dig mer genom filmen "Det aktiva skogsbrukets klimatnytta".

Se filmen »

Relaterat