Skogsbrukets klimatnytta

Världen står inför stora utmaningar. Användningen av fossila råvaror som olja och kol leder till utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Ökade utsläpp av växthusgaser bidrar till att den globala medeltemperatureren ökar.

Ett aktivt brukande av skogen gör att träden växer snabbare och våra skogar kan ta upp mer koldioxid. Att vi sedan ersätter fossila resurser som olja och plast med förnybar skogsråvara är en av de viktigaste åtgärderna för att motverka den globala uppvärmningen.

Skogsproduktion är Sveriges globala bidrag av förnybara resurser. Den växande skogen tar upp stora mängder koldioxid i atmosfären. FN:s klimatpanel har påvisat att ett aktivt skogsbruk där vi ersätter energikrävande resurser med skogsråvara ger störst klimatnytta. Nationens resurser av skog måste därför brukas ansvarsfullt. Om inte, så får vi leva med beroendet av olja, kol och gas.

Sveriges skogar ägs till femtio procent av enskilda privata skogsbrukare. Den stora variationen av skogsägare i landet, med olika förutsättningar och mål för sitt skogsägande, är en viktig grundpelare för ett variationsrikt skogsbruk med biologisk mångfald.

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Skogsbrukets klimatnytta

Lär dig mer genom filmen "Det aktiva skogsbrukets klimatnytta".

Relaterat

Vi arbetar för dig och din skog

Det finns många intressen som på ett eller annat sätt vill...

Samhällspolitisk vision

Som intresseorganisation för enskilda skogsägare i norra...

Skogsbrukets samhällsnytta

Mer än hälften av den svenska skogen ägs och brukas av...

Skogen och människorna

Att tänka sig våra fyra nordliga län utan skog är lika...

Skogsnäringen i korthet

Den svenska skogsnäringen är en ryggrad för vårt...

Skog och vilt

Norra Skogs ställningstagande i frågor som rör skog och vilt...

Historik

Skogsägarföreningen Norra Skog har sina rötter i norrländska...