Bjurholm - Fredrika

Ledamöterna för Bjurholm-Fredrika skogsbruksområde, fr.vä; Ingrid, Magnus E, Johanna, Nils-Olof, Björn-Erik (inspektor) Magnus S, Stig Högberg (vice ordf Norra Skog) Carin, samt Oskar Johansson (inspektor). Kontaktuppgifter hittar du nedan.  

Sbo-råd 

Nils-Olof Nilsson 
070-643 99 95 Epost Ordförande och medlemsombud
Carin Eriksson  
070-374 98 42
  Vice ordförande, medlemsombud och utbildningsombud
Magnus Strömberg 070-222 80 64  

Sekreterare och näringspolitiskt ombud

Magnus Eriksson  070-654 13 95    
Ingrid Nygren
073-820 44 09
  Viltombud
Johanna Olofsson 073-184 00 42 
   

 

Valberedning

Kjell Åke Johansson
070-316 01 75 Epost Sammankallande
Erik Nordström 073-053 44 08
Tommy Israelsson 070-607 51 23
 

Viltombud

Ingrid Nygren
073-820 44 09    
Kerstin Lithner