Bjurholm - Fredrika


Ledamöterna för Bjurholm-Fredrika skogsbruksområde, från vänster; Johan Gunillasson, Magnus Strömberg, Gun Lidestav, Nils-Olof Nilsson, Johanna Olofsson, Ingrid Nygren, Magnus Eriksson. Med på bild och via web, föreningens ordförande Stig Högberg. 
Kontaktuppgifter hittar du nedan.

 

Sbo-råd 

Nils-Olof Nilsson 
070-643 99 95 Epost Ordförande och medlemsombud
Ingrid Nygren
073-820 44 09
  Viceordförande, medlemsombud, viltombud
Johan Gunillasson
070-910 99 69
  Viltombud
Magnus Strömberg 070-222 80 64  

Utbildningsombud och näringspolitiskt ombud

Magnus Eriksson  070-654 13 95    
Johanna Olofsson 073-184 00 42 
   Sekreterare
Gun Lidestav 070-326 49 30
   Utbildningsombud och näringspolitiskt ombud

 

Valberedning

Kjell Åke Johansson
070-316 01 75 Epost Sammankallande
Erik Nordström 073-053 44 08
Tommy Israelsson 070-607 51 23
 

Viltombud

Ingrid Nygren
073-820 44 09    
Kerstin Lithner  
Johan Gunillasson 070-910 99 69