Bjurholm - Fredrika


Ledamöterna för Bjurholm-Fredrika skogsbruksområde, från vänster; Ingrid Nygren, Johan Gunillasson, Gun Lidestav, Jimmie Klum Inspektor, Nils-Olof Nilsson, Per-Erik Jakobsson valberedning, Magnus Strömberg, Rolf Edling, Magnus Eriksson. Saknas i bild men med via web, Kia Johansson.

Kontaktuppgifter hittar du nedan.

 

Sbo-råd 

Nils-Olof Nilsson 
070-643 99 95 Epost Ordförande, utbildningsombud och medlemsombud
Ingrid Nygren
073-820 44 09
  Vice ordförande, medlemsombud och viltombud
Johan Gunillasson
070-910 99 69
  Viltombud
Magnus Strömberg 070-222 80 64  

Utbildningsombud och näringspolitiskt ombud

Magnus Eriksson  070-654 13 95    
Kia Johansson 076-000 24 42 
  Sekreterare och viltombud
Rolf Edling 070-6393644    
Gun Lidestav 070-264 21 01
   Utbildningsombud och näringspolitiskt ombud

 

Valberedning

Per Erik Jakobsson
070-313 83 29 Epost Sammankallande
Erik Nordström 073-053 44 08
Tommy Israelsson 070-607 51 23
Utbildningsombud 

Viltombud

Ingrid Nygren
073-820 44 09    
Kerstin Lithner 070-217 97 90
Johan Gunillasson 070-910 99 69
   
Kia Johansson  076-000 24 42