Bjurholm - Fredrika

Ledamöterna för Bjurholm-Fredrika skogsbruksområde, fr.vä; Ingrid, Magnus E, Johanna, Nils-Olof, Björn-Erik (inspektor) Magnus S, Stig Högberg (vice ordf Norra Skog) Carin, samt Oskar Johansson (inspektor). Kontaktuppgifter hittar du nedan.  

Sbo-råd 

Nils-Olof Nilsson 
070-643 99 95 Epost Ordförande och medlemsombud
Ingrid Nygren
073-820 44 09
  Viceordförande, medlemsombud, viltombud
Johan Gunillasson
070-910 99 69
  Viltombud
Magnus Strömberg 070-222 80 64  

Utbildningsombud och näringspolitiskt ombud

Magnus Eriksson  070-654 13 95    
Johanna Olofsson 073-184 00 42 
   Sekreterare
Gun Lidestav 070-326 49 30
   Utbildningsombud och näringspolitiskt ombud

 

Valberedning

Kjell Åke Johansson
070-316 01 75 Epost Sammankallande
Erik Nordström 073-053 44 08
Tommy Israelsson 070-607 51 23
 

Viltombud

Ingrid Nygren
073-820 44 09    
Kerstin Lithner  
Johan Gunillasson 070-910 99 69