Bjurholm - Fredrika

Ledamöterna för Bjurholm-Fredrika skogsbruksområde fr.vä. Ingemar, Kerstin, Carin, Magnus. S, Malin (Inspektor), Nisse, Ulf, Ingrid. Frånvarande är Magnus. E. Kontaktuppgifter hittar du nedan. 

Sbo-råd

Carin Eriksson - ordförande, ombud för distansskogsägare och viltförvaltningsombud: 070-374 98 42

Nils-Olof Nilsson - vice ordförande, ombud för distansskogsägare och webbansvarig: 070-643 99 95
Magnus Strömberg - näringspolitiskt ombud: 070-222 80 64
Kerstin Lithner - utbildningsombud, viltförvaltningsombud: 070-217 97 90
Magnus Eriksson - utbildningsombud: 070-654 13 95
Ingrid Nygren - sekreterare: 073-820 44 09

Kontakt
SBO.Bjurholm-Fredrika@norra.se

Valberedning

Tommy Israelsson 070-607 51 23
Kjell Åke Johansson 070-316 01 75
Christina Eriksson 073-060 82 20
Erik Nordström 073-053 44 08