Torp - Stöde

 Sbo-råd 
Per Magnus Sjödell
070-668 54 25 Epost Ordförande
Anders Andersson 073-046 22 12  

 

Torsten Granskog 070-230 95 46    
Magnus Sjökvist  070-309 43 41    
Joakim Edlund 070-304 50 44    
Lotten Rapp 070-396 00 42
   

 

Valberedning

Ove Elfvén
070-396 37 84 Epost Sammankallande
Ulf Sahlin 070-311 73 39
Nils Ingemar Gohde 070-669 48 40
 
Henrik Granskog 073-0468257