Torp - Stöde

 Sbo-råd 
Per Magnus Sjödell
070-668 54 25 Epost Ordförande
Anders Andersson 073-046 22 12  

 

Torsten Granskog 070-230 95 46    
Magnus Sjökvist  070-309 43 41    
Joakim Edlund 070-304 50 44    
Lotten Rapp 070-396 00 42
   

 

Valberedning

Henrik Granskog
073-046 82 57
Epost Sammankallande
Ove Elfvén 070-396 37 84