Virkesområdeschef

I alla våra elva virkesområden finns det en virkesområdeschef som är skogsinspektorernas och produktionsledarnas närmaste chef.

Förutom att arbeta som chef och ledare över en grupp skogsinspektorer och produktionsledare ansvarar virkesområdeschefen för virkesområdets produktion och måluppföljning. Rollen ställer krav på ett individuellt ledarskap, där alla medarbetare ska känna sig delaktiga i Norra Skogs övergripande mål.

Våra elva virkesområdeschefer ingår i Norra Skogs strategiska fältledning, där affärsutveckling och gemensamma frågor står på agendan. Förutom det dagliga arbetet med virkesområdets produktion och medarbetare är virkesområdeschefen ansvarig för kontraktering av maskinentreprenörer.

I rollen som virkesområdeschef möts Norra Skogs strategiska mål med varje virkesområdes unika förutsättningar och möjligheter att skapa ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsföretagande för ett hållbart samhälle.

Lediga tjänster

Här hittar du våra lediga tjänster. Om det inte finns några lediga tjänster är du alltid välkommen att lämna en allmän intresseansökan, det gör du också här.

Läs mer