Luleå älvdal

Sbo-råd

Lennart Bergqvist - ordförande och viltförvaltningsombud - 070-650 71 33

Karl-Johan Stenman - vice ordförande, viltförvaltningsombud och utbildningsombud - 070-697 36 56
Magnus Kvickström - ombud för distansskogsägare - 070-583 50 89
Elisabeth Sandberg - sekreterare och ombud för distansskogsägare 070-591 64 38
Eva-Marie Zetterqvist 070-376 01 36

Kontakt
SBO.Lulea-alvdal@norra.se

Valberedning

Birger Nilsson -viltförvaltningsombud- 070-677 72 00
Bernt Sundberg -viltförvaltningsombud- 070-526 15 27
Helena Almqvist 073-820 60 96