Luleå älvdal

Sbo-råd 

Lennart Bergqvist 
070-650 71 33 Epost Ordförande och viltombud
Karl-Johan Stenman 070-697 36 56  

Vice ordförande och utbildningsombud

Magnus Kvickström 070-583 50 89   Medlemsombud och viltombud
Anders Mattsson      
Niclas Clausén  070-316 13 19
   

 

Valberedning

Birger Nilsson
070-677 72 00 Epost Viltombud
Helena Almqvist 073-820 60 96
Lars Persson 070-518 07 13
 Sammankallande