Luleå älvdal

Sbo-råd 

Lennart Bergqvist 
070-650 71 33 Epost Ordförande och viltombud
Karl-Johan Stenman 070-697 36 56  

Vice ordförande och utbildningsombud

Magnus Kvickström 070-583 50 89   Medlemsombud och viltombud
Elisabeth Sandberg 070-591 64 38   Sekreterare och medlemsombud
Eva-Marie Zetterqvist 070-376 01 36
   

 

Valberedning

Bernt Sundberg
070-526 15 27 Epost Sammankallande
Helena Almqvist 073-820 60 96
Birger Nilsson 070-677 72 00
Viltombud