Skellefteå norra

Sbo-råd

Lars-Olof Lundmark - ordförande - 072-012 70 34

Anneli Sandberg Jakobsson  - vice ordförande - 070-276 72 66
Maritha Norlund - utbildningsombud - 070-283 95 37
Rikard Stenberg - ombud för distansskogsägare - 070-628 40 11
Zakarias Grönlund -näringspolitiskt ombud- 070-642 68 78
Roger Lindqvist -viltförvaltningsombud- 070-362 38 72
Nils-Erik Hedblad 070-325 97 47

Kontakt
SBO.Skelleftea-n@norra.se

 

Valberedning

Mikael Forslund 070-246 84 34
Anders Stenberg 070-271 65 74
Kurt Edvardsson -viltförvaltningsombud- 070-625 45 59 

Valberedningens förslag till årsmötet 2021

Årsmötesordförande - Hans Jakobsson södra Ersmark
Sekreterare för årsmötet - Anneli Sandberg Jakobsson Byske

Valberedningen föreslår att sbo-rådet består av 7 ledamöter inklusive ordförande.
Ordförande i sbo-rådet - Lars-Olof Lundmark. Skellefteå

Lars-Olof Lundmark. Skellefteå Omval 2år
Annelie Sandberg Jakobsson. Byske Omval 2år 
Zakarias Grönlund. Ersmark omval 2 år

Ombud till Norra Skogs föreningsstämma (ersättarna är personliga)
Ordinarie: Lars-Olof Lundmark Ersättare: Zakarias Grönlund
Ordinarie: Annelie Sandberg Jakobsson Ersättare: Rikard Stenberg
ordinarie: Marita Norlund Ersättare: Nils Erik Hedblad
Ordinarie: Roger Lindqvist Ersättare: Anders Stenberg