Lycksele

Sbo-råd 

Ingemar Jonsson
070-269 33 27 Epost Ordförande och utbildningsombud
Ingalill Andersson 070-341 05 76  

Vice ordförande

Eric Högman 070-534 29 68   Medlemsombud
Stellan Renman 070-259 90 82
  Sekreterare
Rolf Nilsson 076-270 30 66
   
Petra Svedin 070-270 46 68
  Näringspolitiskt ombud
Gabriella Önnerlöv
072-565 88 95    

 

Valberedning

Roland Sjögren
070-325 02 76 Epost Sammankallande
Kristina Holmgren 070-600 48 32

Viltombud

Staffan Andersson
     
Jan Engström
 

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2022

Årsmötesordförande - Christer Hedlund, Lycksele
Sekreterare på årsmötet - Stellan Renman, Vindelgransele

Antal ledamöter i sbo-rådet inkl ordförande. 7st

Ordförande sbo-rådet - Ingemar Jonsson, Tannsele
Ledamöter i sbo-rådet

Stellan Renman, Vindelgransele  omval 1 år
Petra Svedin, Umgransele omval 2 år
Erik Högman, Tannfors omval 2 år
Gabriella Önnerlöf, Lycksele nyval 2 år

Stämmoombud till föreningsstämman 
Ordinarie: Ingemar Jonsson, Tannsele  
Ordinarie: Inga-Lill Andersson, Norrbyberg
Ordinaire: 
Rickard Sundberg, Ulriksdal

Ersättare: Gabriella Önnerlöf
Ersättare: 
Stellan Renman, Vindelgransele
Ersättare: Roland Heldestad, Lycksele