Lycksele

Sbo-råd 

Ingemar Jonsson
070-269 33 27 Epost Ordförande och utbildningsombud
Ingalill Andersson 070-341 05 76  

Vice ordförande

Eric Högman 070-534 29 68   Medlemsombud
Stellan Renman 070-259 90 82
   
Rolf Nilsson 076-270 30 66
   
Petra Svedin 070-270 46 68
  Näringspolitiskt ombud
Elina Båtsman
070-606 02 59    

 

Valberedning

Roland Sjögren
070-325 02 76 Epost Sammankallande
Kristina Holmgren 070-600 48 32

Viltombud

Staffan Andersson
     
Jan Engström