Lycksele

Sbo-råd

Ingemar Jonsson - ordförande och utbildningsombud - 070-269 33 27

Ingalill Andersson - vice ordförande - 070 - 341 05 76
Eric Högman - ombud för distansskogsägare - 070-534 29 68
Roland Sjögren - näringspolitiskt ombud - 070-3250276
Stellan Renman 070-259 90 82
Rolf Nilsson 076-270 30 66
Petra Svedin - näringspolitiskt ombud - 070-270 46 68
Elina Båtsman 070-606 02 59

Kontakt
SBO.Lycksele@norra.se

 

Valberedning

Roland Sjögren 070-3250276
Fredrik Nilsson 070-859 06 00
Kristina Holmgren 070-600 48 32

 

Viltförvaltningsombud

Staffan Andersson
 
Jan Engström