Föreningsstämman

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman hålls i maj varje år. Fullmäktige utgörs av de 99 personer som röstats fram på de 41 lokala årsmötena samma år. Under den här sidan finner du handlingar rörande föreningsstämman.

 

Föreningsstämma

Här kan du titta på Norra Skogs föreningsstämma som sändes den 12 maj från Umeå. Vid årets stämma beslutades bland annat om vinstdelning till medlemmar och ny styrelse utsågs.