Föreningsstämman

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman hålls i maj varje år. Fullmäktige utgörs av de 99 personer som röstats fram på de 41 lokala årsmötena samma år. Under den här sidan finner du handlingar rörande föreningsstämman.

Stämmohandlingar

  Norra Skog Stämmohandling 2020 extra

  Norrskog Stämmohandling 2020 ordinarie

  Norrskog Stämmohandling 2020 extra

  Norra Stämmohandling 2020 ordinarie

  Norra Stämmohandling 2020 extra

Årsberättelse

  Norras årsberättelse 2019

  Norras årsberättelse 2018

  Norrskogs årsberättelse 2019

  Norrskogs årsberättelse 2018