Föreningsstämman

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman hålls i maj varje år. Fullmäktige utgörs av de 99 personer som röstats fram på de 41 lokala årsmötena samma år. Under den här sidan finner du handlingar rörande föreningsstämman.

Arbetet med att sammanfatta 2020 har påbörjats. I årsberättelsen kan du läsa hur det går för din förening. Så fort den publicerats den 12 mars kommer den finnas tillgänglig digitalt på denna sida.