Föreningsstämman

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman hålls i maj varje år. Fullmäktige utgörs av de 99 personer som röstats fram på de 41 lokala årsmötena samma år. Under den här sidan finner du handlingar rörande föreningsstämman.

 

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Föreningsstämma

Här kan du titta på den digitala föreningsstämma som sändes den 21 maj från Folkets Hus i Umeå.