Vision och värdegrund

Norra Skogs huvuduppdrag är att skapa värde för de 27 000 medlemmar som tillsammans äger föreningen. Vår vision är ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsägande för ett hållbart samhälle. Genom de fem kärnvärdena; Hållbarhet, Jämställdhet, Nytänkande, Tillsammans och Glädje bygger vi grunden för vår vision och vårt uppdrag, och det formar även hur vi bemöter och agerar mot varandra och vår omvärld.

Skapa värde - Vårt uppdrag är att i alla led bistå och underlätta för skogsägaren att göra goda affärer. Vi skapar värde ur skogen, från frö till planka, för våra medlemmars bästa. Varje dag.  

Tillsammans - Tillsammans är vi starkare än var och en för sig. När vi tänker och agerar utifrån våra gemensamma intressen har vi en kraftfullare röst och större möjligheter att forma framtiden.  

Hållbarhet - Vår verksamhet strävar efter att i alla delar bygga på hållbarhet utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Vi har en lång tradition av att skapa mångfald och hållbart brukandet av skogens förnyelsebara råvara

Jämställdhet - En jämlik gemenskap bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionsvariationer, religion eller andra egenskaper. Hos oss hyllar vi mångfald. Det är våra särdrag och olikheter som stärker och berikar vår gemenskap.  


Nytänkande - 
Det är de nya idéerna idag som kan utgöra morgondagens affärer och lösningar. Vår erfarenhet och kunskap är värdefull men utan att våga ifrågasätta och vara nyfiken på andra sätt än de vedertagna så kan det bli stiltje. Innovation är en del av vår vardag.

Glädje - Det ska vara roligt att vara skogsägare i vår förening. Glädjen över en meningsfull vardag i det skogliga ska finnas där, oavsett om du är ägare, anställd eller kund. Så enkelt är det.