Vision och värdegrund

Norra Skogs huvuduppdrag är att skapa värde för de 27 000 medlemmar som tillsammans äger föreningen. Vår vision är ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsföretagande för ett hållbart samhälle. Genom de fem kärnvärdena; Hållbarhet, Jämställdhet, Nytänkande, Tillsammans och Glädje bygger vi grunden för vår vision och vårt uppdrag, och det formar även hur vi bemöter och agerar mot varandra och vår omvärld.

Att vara värdeskapande är centralt för allt vi gör i Norra Skog. Våra kärnvärden, tillsammans, hållbarhet, jämställdhet, glädje och nytänkande, finns till för att skapa värde för våra medlemmar.

 

Tillsammans är vi starka
Tillsammans skapar vi tillit och gemenskap. När vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål är vi starkare och smartare än var och en för sig. Med våra samlade kompetenser har vi starkare kraft att ta fram briljanta idéer och hitta lösningar för att forma framtiden.


Hållbarhet för bättre nutid och framtid 
Vi strävar efter att skapa långsiktig hållbarhet utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Vår långa tradition ska fortsätta, där vi bidrar med mångfald till framtida generationer, genom ett hållbart brukande av skogens förnyelsebara råvara.

Jämställdhet ger kraft 
Vi strävar efter att vara inkluderande där vi aktivt arbetar med att stärka jämställdhet. Det är våra särdrag och olikheter som stärker och berikar vår gemenskap. Tillsammans skapar vi en attraktiv förening där alla kan känna trygghet och har samma möjlighet till utveckling. 

Glädje föder framgång
Vi uppmuntrar och uppskattar varandra och känner tillfredställelse i vårt ömsesidiga engagemang för arbetet. Glädjen vi skapar och delar med oss av ger oss förutsättningar för att vi ska trivas och prestera högt för att uppnå våra gemensamma mål. 

Nytänkande får oss att växa 
Nytänkande är en ständigt pågående del av vår vardag. Vi har ett öppet sinne att ompröva och utvärdera nuvarande arbetssätt och perspektiv. Vi har modet att dra upp nya vägar mot våra gemensamma mål. Det är våra nya idéer idag som kan utgöra morgondagens affärer och lösningar.