Haparanda

Sbo-råd

Göran Tornberg - ordförande  070-346 25 75

Einar Granström - utbildningsombud 076-128 88 27
Per Gunnar Innala - näringspolitiskt ombud 070-647 54 75
Anders Wasserman 070-339 59 61
Christina Korva  073-805 17 89
Ulla Johansson  070-670 11 15

Kontakt

SBO.Haparanda@norra.se 

Valberedning

Bror Frankki -viltförvaltningsombud 070-225 07 94
Per Henrik Grape 070-557 52 94