Haparanda

Sbo-råd 

Göran Tornberg
070-346 25 75 Epost Ordförande
Einar Granström 076-128 88 27   Utbildningsombud
Anders Wasserman 070-339 59 61    
Ove Söderholm 070-349 49 02
   
Christina Korva   073-805 17 89    

 

Valberedning

Bror Frankki
070-225 07 94 Epost Sammankallande och viltombud
Per Henrik Grape 070-557 52 94