Jörn - Arvidsjaur - Arjeplog

Sbo-råd 

Jonas Westermark
070-641 82 17 Epost Ordförande
Anders Henriksson 070-662 00 95  

Vice ordförande och näringspolitiskt ombud

Grethel Rehnberg 070-545 80 58   Utbildningsombud
Göran Lööv
070-394 77 16
   
Kerstin Brännström 070-625 53 13   Sekreterare
Åke Karlsson 070-200 50 78   Medlemsombud
Peter Lundberg  072-2332074   Viltombud

 

Valberedning

Leif Hedman        073-7070049 Epost Sammankallande                                        
Åke Renberg 070-526 16 90