Östersund

Sbo-råd 
Lasse Rådman
070-356 50 50 Epost Ordförande
Monica Jacobsson 070-221 99 94   Vice ordförande
Stefan Magnusson 070-358 90 40   Näringspolitiskt ombud
Mats Hallquist 070-559 01 15   Utbildningsombud
Mona Thorsson 073-037 22 91
  Medlemsombud
John Björklund 070-311 31 36
  Viltombud
Per Magnusson
070-264 23 03
  Sekreterare

 

Valberedning

Lars-Olov Landgren
072-727 44 37 Epost Sammankallande
Åse Festin 070-249 14 08
Brigitta  Karlsson Englsperger 076-770 91 86
 

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2023

Stefan Magnusson ordförande

Styrelseledamöter:
Omval Monica Jakobsson och Mats Hallqvist

Ledamöter med 1 år kvar: 
Mona Thorsson, John Björklund och Lasse Rådman

Per Magnusson har meddelat att han inte ställer upp för omval. 

Även Brigitte Engelsberger och Åse Festin ställer inte upp för omval.
Anders Festin föreslås till ny valberedare.