Råneå

Sbo-råd 

Tor Johansson
070-575 54 82 Epost Ordförande, medlemsombud och viltombud
Gunilla Lindström 070-665 14 29  

Vice ordförande, medlemsombud

Paul Brännström 070-513 92 63   Sekreterare
Göran Lövgren 
070-618 40 19
  Viltombud
Kristina Engström Kling 070-579 17 72   Utbildningsombud

 

Valberedning

Hillevi Sandström
070-697 87 87 Epost Sammankallande
Tord Nilsson 070-335 60 60
Lars Degerman 070-580 83 18