Råneå

Sbo-råd

Tor Johansson - ordförande, ombud för distansskogsägare, näringspolitiskt ombud viltförvaltningsombud - 070-575 54 82

Gunilla Lindström - vice ordförande, ombud för distansskogsägare, näringspolitiskt ombud - 070-665 14 29
Paul Brännström - sekreterare - 070-513 92 63
Göran Lövgren - viltförvaltningsombud -  070-618 40 19
Kristina Engström Kling -utbildningsombud - 070-5791772

 

Kontakt
SBO.Ranea@norra.se

Valberedning

Hillevi Sandström 070-697 87 87
Tord Nilsson 070-335 60 60
Lars Degerman 070-580 83 18