Råneå

Sbo-råd 

Tor Johansson
070-575 54 82 Epost Ordförande, medlemsombud, viltombud
Gunilla Lindström 070-665 14 29  

Vice ordförande, medlemsombud

Paul Brännström 070-513 92 63   Sekreterare
Göran Lövgren 
070-618 40 19
  Viltombud
Hillevi Sandström 070-697 87 87    

 

Valberedning

Lars Degerman
070-580 83 18 
Epost Sammankallande
Tord Nilsson 070-335 60 60