Råneå

Sbo-råd 

Tor Johansson
070-575 54 82 Epost Ordförande, medlemsombud
Hillevi Sandström  070-697 87 87    Vice ordförande 
Gunilla Lindström 070-665 14 29  

Medlemsombud och utbildningsombud

Paul Brännström 070-513 92 63   Sekreterare
Göran Lövgren 
070-618 40 19
  Viltombud


   

 

Valberedning

Lars Degerman
070-580 83 18 
Epost Sammankallande