Överkalix

Sbo-råd 

Per Larsson
070-637 56 82 Epost  Ordförande
Johan Liljebäck 070-299 57 71  

 Vice ordförande och utbildningsombud

Anders Nilsson 070-376 89 56   Näringspolitiskt ombud och viltombud
Ann-Helen Johansson
070-282 03 60 
   

 

Valberedning

Gunnar Liljebäck
070-558 30 47 Epost Sammankallande
Bert Persson 070-374 02 87
Kristina Isaksson 070-221 75 60