Överkalix

Sbo-råd 

Johan Liljebäck
070-299 57 71 Epost Ordförande
Per Larsson  070-637 56 82     
Per-Erik Olofsson 070-628 44 21
 

 

Anders Nilsson 070-376 89 56   Näringspolitiskt ombud och viltombud
Ann-Helen Johansson
070-282 03 60 
   

 

Valberedning

Gunnar Liljebäck
070-558 30 47 Epost Sammankallande
Bert Persson 070-374 02 87
Kristina Isaksson 070-221 75 60