Koncernen

Vi är en framtidsfrämjande innovatör för den moderna skogsföretagaren som ser att livet, i och med skogen, förändras med människor som äger och brukar den. Därför vågar vi ta ställning för 27 000 medlemmar och tillsammans drar vi mot samma sak. Att utveckla värdet av livet och råvaran i norrländska skogar.

Norra Skogs styrelse

Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet...

Fakta och siffror

Norra Skog är en skogsägarförening som ägs av 27 000...

Vision och värdegrund

Norra Skogs huvuduppdrag är att skapa värde för de 27 000...

Historik

Skogsägarföreningen Norra Skog har sina rötter i norrländska...