Härnösand

Sbo-råd 

Anette Thelberg
070-563 50 41 Epost Ordförande
Göte Norell  073-072 14 02    Vice ordförande 
Magnus Eriksson 070-188 50 77   Sekreterare
Ingela Nilsson 070-560 80 97   Viltombud 
Per-Ingvar Hamrin 070-322 07 83   Utbildningsombud
Erik Ekebjörk 073-837 70 99
  Medlemsombud 
Carina Näslund
070-245 82 30
  Näringspolitiskt ombud

 

Valberedning

Jörgen Byström
070-290 96 48 Epost Sammankallande
Madelene Hägglund Fahlén 070-398 17 84
Gunnar Hamrin 070-333 14 64