Härnösand

Sbo-råd 

Anette Thelberg
070-563 50 41 Epost Ordförande
Madelene Hägglund-Fahlén 0611 - 600 03   Vice ordförande
Magnus Eriksson 070-188 50 77   Näringspolitiskt ombud
Per-Ingvar Hamrin 070-322 07 83   Utbildningsombud
Göte Norell 073-072 14 02
  Viltombud
Per-Olov Hellström 070-406 81 66
  Sekreterare
Anna Karin Wessman
073-884 06 87
  Medlemsombud

 

Valberedning

Jörgen Byström
070-290 96 48 Epost Sammankallande
Elisabeth Ekebjörk 070-214 35 40
Gunnar Hamrin 070-333 14 64