Härnösand

Sbo-råd 

Anette Thelberg
070-563 50 41 Epost Ordförande
Magnus Eriksson 070-188 50 77   Viltombud
Anna Karin Wessman 073-844 06 87   Medlemsombud
Per-Ingvar Hamrin 070-322 07 83   Utbildningsombud
Göte Norell 073-072 14 02
  Vice ordförande
Per-Olov Hellström 070-406 81 66
  Sekreterare
Carina Näslund
070-245 82 30
  Näringspolitiskt ombud

 

Valberedning

Jörgen Byström
070-290 96 48 Epost Sammankallande
Madelene Hägglund Fahlén 070-398 17 84
Gunnar Hamrin 070-333 14 64