Kramfors

Sbo-råd 

Elenor Hamberg
073-023 41 73 Epost Ordförande
Erik Gradin
070-228 21 78
  Vice ordförande och medlemsombud
Gunnar Frölander 070-915 30 20   Utbildningsombud
Erik Hägerlind 070-298 71 23
  Viltombud
Erland Augustinsson 070-798 92 97
  Näringspolitiskt ombud
Maria Söderberg 070-226 14 73
  Sekreterare

 

Valberedning

Per-Uno Norgren
070-311 49 57 Epost Sammankallande
Björn Nordlöf 070-344 30 62
Christian Häggkvist