Kramfors

Sbo-råd 

Elenor Hamberg
073-023 41 73 Epost Ordförande och viltombud
Erik Gradin
070-228 21 78
  Vice ordförande och medlemsombud
Gunnar Frölander 070-915 30 20    
Erik Hägerlind 070-298 71 23
   
Hans Åkermark 070-681 35 10
  Näringspolitiskt ombud

Maria Söderberg

070-226 14 73
  Sekreterare

 

Valberedning

Martin Wiklund
070-697 83 55 Epost Sammankallande
Per-Uno Norgren 070-311 49 57
Björn Nordlöf 070-344 30 62