Kramfors

Sbo-råd

Elenor Hamberg - ordförande - 073 - 023 41 73

Birger Widén 070 - 647 22 51
Erik Gradin 070 - 228 21 78
Lars Viklund 070 - 556 90 20
Hans Åkermark 070-681 35 10
Thomas Eriksson 070-213 35 37 

Valberedning

Martin Wiklund 070 - 697 83 55
Per-Uno Norgren 0613 - 331 18