Kramfors

Sbo-råd

Elenor Hamberg - ordförande - 073-023 41 73

Birger Widén 070-647 22 51
Erik Gradin 070-228 21 78
Lars Viklund 070-556 90 20
Hans Åkermark 070-681 35 10
Thomas Eriksson 070-213 35 37 

Valberedning

Martin Wiklund 070-697 83 55
Per-Uno Norgren 070-311 49 57