Om stiftelsen

Norra Skogs Forskningsstiftelse är sprungen ur skogsägarföreningen Norrskogs forskningsstiftelse som sedan starten 1996 har beviljat närmare 28 miljoner kronor i medel till olika forskningsprojekt.

Norrskog avsatte år 1995 15 miljoner kronor till en ”stiftelse för skogsvetenskaplig och skogsindustriell forskning och utveckling”. Motivet bakom var bland annat att man ansåg att vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete (FoU) behöver stärkas och stimuleras inom området. Framförallt med anknytning till det privatägda skogsbruket och de mindre förädlingsbolagen. I slutet av 2007 fick den dåvarande stiftelsen ytterligare en donation på fem miljoner kronor från Norrskog.

I och med Skogsägarna Norrskogs fusion med Norra Skogsägarna 2020 fick stiftelsen ett nytt namn, en ny styrelse och ett nytt fördjupat tematiskt arbetssätt med vilken man hoppas långsiktigt kunna förbättra hållbar lönsamhet i det norrländska privat enskilda skogsbruket. 

Idag heter stiftelsen Norra Skogs Forskningsstiftelse och temat för de närmsta tre åren är ”Multiskadad skog”.
 

Läs mer

Forskningsstiftelsens styrelse

Här kan du läsa mer om Norra Skogs Forskningsstiftelses...

FoU-inriktning

Norra Skogs Forskningsstiftelse ska med sin verksamhet...

Temasatsning 2020-2023

”Multiskadad skog”, såsom bl.a. törskate, knäckesjuka och...