Om stiftelsen

Norra Skogs Forskningsstiftelse har sedan starten 1996 beviljat närmare 30 miljoner kronor i medel till olika forskningsprojekt.

Den tidigare skogsägarföreningen Norrskog, som numera är en del av Norra Skog, avsatte år 1996 15 miljoner kronor till en ”stiftelse för skogsvetenskaplig och skogsindustriell forskning och utveckling”. Motivet bakom var bland annat att man ansåg att vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete (FoU) behöver stärkas och stimuleras inom området. Framförallt med anknytning till det privatägda skogsbruket och de mindre förädlingsbolagen. I slutet av 2007 fick den dåvarande stiftelsen ytterligare en donation på fem miljoner kronor från Norrskog.

Idag heter stiftelsen Norra Skogs Forskningsstiftelse och syftet med stiftelsens arbete och donationer är att långsiktigt kunna förbättra hållbar lönsamhet i det norrländska privat enskilda skogsbruket. Temat för de närmsta tre åren är ”Multiskadad skog”.


Läs mer

Forskningsstiftelsens styrelse

Här kan du läsa mer om Norra Skogs Forskningsstiftelses...

FoU-inriktning

Norra Skogs Forskningsstiftelse ska med sin verksamhet...

Temasatsning 2020-2023

”Multiskadad skog”, såsom bl.a. törskate, knäckesjuka och...