Temasatsning 2020-2023

”Multiskadad skog”, såsom bl.a. törskate, knäckesjuka och betesskador, är temat på den satsning som antagits vid styrelsemötet i november 2020.

Temat inkluderar forskningsstudier med fokus på norra Sverige, gärna inom det norrländska privat enskilda skogsbruket. Den tematiska satsningen fokuserar på hur vi ska undvika att råka ut för multiskadad skog genom förebyggande insatser, hur vi åtgärdar multiskadad skog och hur vi kan tillvarata redan multiskadad skog.

Vill du veta mer?

Eva-Maria Ekström

Sekreterare Norra Skogs Forskningsstiftelse

070-570 86 68

Gör din ansökan

Så ansöker du

Ansökan ska upprättas på Norra Skogs Forskningsstiftelse och...

Ansökningar

Norra Skogs Forskningsstiftelse behandlar normalt...

Projekt

Norra Skogs Forskningsstiftelse har sedan starten 1996...

Tema skadeforskning

Törskate, knäckesjuka och betesskador. Den multiskadade ungskogen breder ut sig i norr och många känner sig villrådiga inför utvecklingen. Norra Skogs Forskningsstiftelse riktar blickarna mot problemet och stödjer i ny treårig temasatsning forskning som kan hjälpa skogsägare i framtiden.