Vägförening

Skogsbilvägar och deras delägare mår bäst av en ordnad förvaltning. Med denna tjänst får ni professionell vägledning i hur ni bäst förvaltar er samägda väg.

Olika former av förvaltning

Samfällighetsförening
Samfällighetsföreningar, även kallade vägsamfälligheter rekommenderas om det är ett större antal delägare och kan endast bildas genom en lantmäteriförrättning. 
Vi kan på ett kostnadseffektivt sätt hjälpa till med att ta fram och till lantmäteriet överlämna de handlingar som behövs för en förrättning.
 

Frivillig överenskommelse
Är ni få delägare och kommer bra överens kan ni välja att sköta vägen genom överenskommelse. Väljer ni detta alternativ förordar vi starkt att ni tar hjälp av oss att upprätta avtalsservitut med överenskommelse om vägens hållande samt en andelstalslängd.  Servitutet säkertställer er nyttjanderätt och överenskommelsen avser vilken standard vägen ska hålla, hur den ska skötas, ska den ha avgift för främmande trafik osv.  


Övrigt
Kanske ni har en vägförening som slumrat till och behöver aktiveras, frågor kring förvaltning, styrelsearbete, lagar och regler? Hör av er till Vägbyrån! Vi besitter en bred och specialiserad kompetens i dessa frågor.


Detta ingår

  • Vi vägleder er genom processen att starta en fungerande förening
  • Upprättande av de handlingar som krävs
  • Utredningsarbete

Kostnad

Timdebitering


Vill du veta mer? Kontakta din skogsinspektor eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Bli kontaktad av oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter Integritetspolicy.
Tjänst:

Relaterade tjänster