Guide till en virkesaffär

Du kan välja mellan olika typer av affärsformer när det är dags för dig att sälja skog. Det finns två huvudformer, avverkningsuppdrag och leveransvirke. Den affärsform vi rekommenderar för skog på rot är avverkningsuppdrag.

Den dominerande säljformen är avverkningsuppdraget. Avtalet innehåller en skattad volym på ett förutbestämt område, där gällande virkesprislista är betalningsgrundande. Avverkningskostnaden är i normalfallet verklig kostnad, men kan också vara avtalad kostnad.

Så går en virkesaffär till:

1. Avtal om avverkningsrätt

Beskriver vad som ska avverkas och förutsättningar för affären.

2. Avverkning och märkning

Avverkningsentreprenör anlitad av oss avverkar och mäter virket.

3. Transport

Åkaren hämtar virket och ser till att märkningen stämmer med transportordern.

4. Mätning

Mätning påbörjas vid industri vilket du som medlem kan se via Mina Sidor och i appen Norra Skog.

5. Mätbesked

Brev från SDC (ett brev per avverkningsuppdrag) utgår efter Norra Skogs redovisning. 

6. Redovisning och betalning

Sammanställning av det ekonomiska resultatet av avverkningsuppdraget. Beskrivning av Norra Skogs konton samt beskrivning av begrepp som betalningsplan, skogskonto och räntefördelning. 

7. Årsbesked

Sammanställning av det gångna årets affärer med oss. Underlag för inkomstdeklaration.

8. Avtal om skogsvård

Beskriver vilken skogsvård som ska utföras och förutsättningar för affären.   

Andra affärsformer

Leveransrotköp och rotnetto är andra säljformer som förekommer på marknaden. Vi brukar inte rekommendera dessa säljformer, som inte alltid ger rätt betalning för rätt volym och kvalitet.

 

Bli kontaktad av oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter Integritetspolicy.
Tjänst:

Var har du din skog?

Välj kommun för att ladda ned prislista och få kontaktinformation.
Hittade inga prislistor för denna kommun. Välj kommun i listan.