Grot skapar grön energi och större lönsamhet

Nu kan du ta ut groten och tjäna en extra hacka – samtidigt som du bidrar till produktionen av grön energi.

- Energibristen gör att det numera är lönsamt för skogsägarna att ta ut grot även i norra Sverige, säger Jonas Arvidsson, marknadschef för Virke på Norra Skog, som nu har återupptagit sitt erbjudande om att hantera grot.

Text Elin Olsson Publicerad 14 december 2023

Foto Erik Rahm

Grot, alltså grenar och toppar som blir kvar efter en avverkning, är ett sortiment som alltid funnits, men som inte alltid  har varit lönsamt att ta ut från skogen. Men med den pågående energikrisen har allt fler aktörer blivit intresserade, och grot kan nu bli en affär som bär sina egna kostnader.

» Förutom att du som skogsägare kan höja lönsamheten på din fastighet genom att ta ut grot, blir det även lättare att jobba med markberedning och föryngring – plantorna får lättare att ta sig. Det skapar bättre förutsättningar för nästa generation skog, säger Jonas Arvidsson.

Mikael Forsman är virkesområdeschef för Södra Västerbotten på Norra Skog och han träffar många skogsägare. Han menar att de flesta är intresserade av att ta ut grot, inte bara för att tjäna extra pengar utan även för att man tycker att efterföljande återbeskogning blir bättre och kan genomföras snabbare.

» Groten går till kraftvärmeverken, vilket gör det möjligt att elda med förnyelsebara råvaror istället för fossila bränslen. På så vis bidrar skogsägarna till produktionen av grön energi, säger Mikael Forsman.

Han och Jonas Arvidsson säger att om Sverige ska ställa om från fossila bränslen till förnyelsebara, måste man använda mer material, som grot och trädelar, från skogen. 

» Det finns ett samhälleligt intresse av att få den här typen av material till värmeverken, säger Jonas Arvidsson och tillägger att Sverige har kommit väldigt mycket längre i omställningen till ett fossilfritt samhälle jämfört med de flesta andra länder. Vid 2010 hade Norra Skog en ganska stor verksamhet kring grot, men den avvecklades runt 2012 då värmeverken valde att inte köpa grot och trädelar eftersom de istället valde att importera sopor och rivningsträ – och då sjönk lönsamheten för den lokalt producerade groten. Nu när energibristen är stor och energipriserna gått upp, har grot blivit intressant för värmeverken igen – och Norra Skog har gjort en omstart på verksamhetsområdet 

» Vi tar inte bara ut grot efter en slutavverkning, utan kan även ta ut grot och trädelar från igenvuxna åkerkanter och diken med mera. Ligger skogen i närheten av bebyggelse kan det dessutom vara trevligt att ”städa upp” skogen så den blir mer tillgänglig, säger Mikael Forsman.

Om du vill ta ut grotet kan du kontakta en skogsinspektor som gör en bedömning om det är en lämplig åtgärd. Därefter görs en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen och avverkningen och grotuttaget kan planeras upp – arbetet ska ske effektivt och med stor naturhänsyn. Sedan kommer en skördare som tar ned träden och placerar toppar och grenar i högar, varpå en specialbyggd skotare samlar ihop rishögarna och lägger dem vid vägkanten så att allt kan hämtas upp.

» Då transporteras groten till närmaste värmeverk eller terminal där mottagarna lagrar materialet, flisar eller krossar det, för att sedan elda upp det och producera grön energi. Det är en vinst för både skogsägaren och miljön, säger Jonas Arvidsson. Om din mark är mager ska du undvika att ta ut grot eftersom näringen i topparna och grenarna behöver vara kvar i skogen, förmultna och återföra näring till jorden.