Vännäs - Umeå södra

Sbo-råd

Anders Nilsson - ordförande - 070-671 10 86

Roland Folkesson - näringspolitiskt ombud och viltförvaltningsombud - 070-602 74 13
Jesper Ullström 070-601 04 06
Joakim Sjöström 070-576 80 95
Leif Eriksson 070-331 76 90
Maria Persson 070-242 32 69
Sara Wikman 070-6575972
Staffan Sandström -viltförvaltningsombud- 070-266 14 45
Göran Edholm 070-673 70 01

Kontakt
SBO.Umea-s@norra.se

 

Valberedning

Sven Erik Forsgren 070-590 38 84
Inger Edlund 070-302 95 67
Ulf Axelsson 070-658 64 68
Ivan Lundberg 076-844 85 09