Vännäs - Umeå södra

Sbo-råd 

Anders Nilsson
070-671 10 86 Epost Ordförande
Roland Folkesson 070-602 74 13  

Näringspolitiskt ombud och viltombud

Jesper Ullström 070-601 04 06    
Maria Enqvist
070-326 36 26
   
Leif Eriksson 070-331 76 90    
Maria Persson 070-242 32 69    
Staffan Sandström 070-266 14 45   Viltombud
Göran Edholm
070-673 70 01
   

 

Valberedning

Inger Edlund
070-302 95 67 Epost Sammankallande
Ulf Axelsson 070-658 64 68
Ivan Lundberg 076-844 85 09
 
Sixten Jonsson 070-865 26 28