Vännäs - Umeå södra

Sbo-råd 

Göran Edholm
070-673 70 01
Epost Ordförande
Anders Nilsson  070-671 10 86    Vice ordförande 
Roland Folkesson 070-602 74 13  

Näringspolitiskt ombud

Jesper Ullström 070-601 04 06   Utbildningsombud 
Maria Enqvist
070-326 36 26
  Sekreterare 
Maria Persson 070-242 32 69   Medlemsombud
Staffan Sandström 070-266 14 45   Viltombud

 

Valberedning

Inger Edlund
070-302 95 67 Epost Sammankallande
Ulf Axelsson 070-658 64 68
Ivan Lundberg 076-844 85 09
 
Sixten Jonsson 070-865 26 28