Hållbarhet

Vi är stolta över att verka inom den sektor som arbetar med en av Sveriges viktigaste bidrag till lösningen på klimatfrågan, skogen. Denna ständigt växande gröna fabrik som binder koldioxid, och som genom sin hållbara råvara har möjlighet att tränga undan fossila produkter med högre klimatbelastning. Samtidigt som vi genom skogens råvara är en möjliggörare för klimatomställningen är det av stor vikt att vi ständig synar vår verksamhet för minimera påverkan på miljön. Det gör vi bland annat genom våra certifieringar som säkerställer miljökrav och råvarans kvalitet.

Certifieringar

Norra Skog är certifierade enligt nedanstående standarder...

Miljöledning

Norra Skog miljöledningssystem och planeringsinstrument...

Policys

Här finns Norra Skogs alla policys samlade.

Hållbarhet

Norra Skogs verksamhet har en tydlig koppling till människa...