Ragunda

Sbo-råd 
Rolf Nilsson
076-813 66 22 Epost Ordförande och näringspolitiskt ombud
Mattias Henriksson 070-295 85 72    Utbildningsombud
Ulla Tahlén 070-228 12 62    Medlemsombud
Mikael Jonson  070-205 33 30    Vice ordförande och viltombud
Kjell-Erik Sahlin 070-512 15 42
   
Krister Backlund 070-662 25 16
   
Ulrika Karlsson Thalén
070-346 02 63   Sekreterare

 

Valberedning

Nicke Amrén
070-208 05 02 Epost Sammankallande
Per-Erik Eriksson 070-595 20 25

Gunilla Smårs 070-314 52 01