Ragunda

Sbo-råd 
Rolf Nilsson
076-813 66 22 Epost Ordförande och näringspolitiskt ombud
Mattias Henriksson 070-295 85 72    Utbildningsombud
Ulla Thalén 070-228 12 62    Medlemsombud
Mikael Jonson  070-205 33 30    Vice ordförande och viltombud
Kjell-Erik Sahlin 070-512 15 42
   
Lill Lydén 070-585 34 24
   
Ulrika Karlsson Thalén
070-346 02 63   Sekreterare

 

Valberedning

Gunilla Smårs
070-314 52 01
Epost Sammankallande
Nicke Amrén 070-208 05 02

Mats Ringqvist 070-246 68 25