Vägentreprenad

Gå från ord till handling och gör drömmen om din skogsbilväg till verklighet. Med tjänsten vägentreprenad hjälper vi dig med såväl nybyggnation som upprustning av din väg, tjänsten är nästa steg för dig som tidigare gjort en vägprojektering.

En välbyggd skogsbilväg skapar stora mervärden för dig och din fastighet, idag och generationer framåt. Dina skogsbruksåtgärder blir lönsammare och du får en ökad tillgänglighet till fastigheten. En skogsbilväg är dessutom en investering för miljön eftersom virke som transporteras i skogen är 40–50 gånger mer energikrävande än transporter på väg. Genom en väl underhållen skogsbilväg tillgängliggör du också  virket för industrin vilket också ökar värdet på din fastighet. 

Detta ingår

Vid beställning av en vägentreprenad tar vi huvudansvaret för alla de moment, delar och detaljer som en nybyggnation eller upprustning kräver. Det innebär att vi sköter planering och avverkning av väglinjen, håller kontakt med myndigheter, ombesörjer att rätt tillstånd finns och att en tydlig instruktion till vägentreprenören säkerställs. Efter att vägen är byggd genomför vi en slutbesiktning för att säkerställa att entreprenaden är utförd enligt din beställning.

Kostnad

Priset varierar beroende på vägens längd, markens bärighet, överbyggnad och antalet trummor. Kontakta oss eller din inspektor för mer information och beställning.

Bli kontaktad av oss

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter Integritetspolicy.
Tjänst:

Relaterade tjänster