Konsultuppdrag

Vägbyrån utför även uppdrag åt myndigheter, företag och andra juridiska personer.


Uppdragens karaktär är skiftande men här följer några exempel på vad vi kan erbjuda:

Intrångsvärdering
Vägsakkunnig
Markförhandlingar
Värdering av väganläggningar
Utbildning i anläggning av skogsbilvägar

Av erfarenhet vet vi att uppdragen är varierande och medför olika behov. Därför är det självklart för oss att vara lyhörda och erbjuda skräddarsydda lösningar för alla våra uppdragsgivare. 

Kontakta oss redan i dag för mer information.

Vi hjälper dig

Med en god tillgänglighet till din skogsfastighet uppnår du både ett mer kostnadseffektivt och klimatsmart skogsbruk. 

Kontakta oss Informationsblad