Examensarbete

Norra Skog har en bred och varierande verksamhet som ger dig som student möjlighet att hitta många intressanta ämnesområden att inspireras av till ditt examensarbete.

Vi tar emot dig som vill skriva examensarbete inom en stor variation av ämnen och verksamhetsområden. Oavsett om du läser till jägmästare, ingenjör, skogsmästare, personalvetare, ekonom, marknadsförare, datavetare eller annat är du välkommen att söka examensarbete hos oss.