Vägbyrån

Leverantörsfakturor:  
Leverantörs- och  entreprenörsfakturor skickas till nedanstående adress:

E-mail: INX1012-003@pdf.scancloud.se

Norra Skog Vägbyrån AB
INX1012-003
831 90 Östersund

Org. nr: 556534-0493
Momsreg. nr: SE556534049301

Glöm inte att ange referensnummer på fakturan. Referensnummer uppges i form av anställningsnummer och namn. 
Omvänd byggmoms gäller.
 
Besöksadress: Skeppargatan 1
Postadress: Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 010-583 10 00 Växel

E-post: vagbyran@norraskog.se

Gustav Karlefors

Gustav Karlefors

Chef Vägbyrån

Christoffer Olofsson

Christoffer Olofsson

Vägspecialist - Norrbotten

Mats Näslund

Mats Näslund

Vägspecialist - Jämtland/ Västerbotten

Bengt Edström

Bengt Edström

Vägspecialist - Västernorrland/ Jämtland

Alexander Wallmark

Alexander Wallmark

Vägspecialist - Västerbotten

Emil Öhman

Emil Öhman

Vägspecialist - Norrbotten/ Västerbotten

Jens Hellström

Jens Hellström

Vägspecialist - Jämtland

Karta