Skogen i Skolan

Skogen i Skolan vill öka intresset för och kunskaperna om skogen och alla dess värden. Det görs genom att erbjuda skolan utökade möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin. Skogen i Skolan är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers kunskap om och intresse för skog. Den främsta uppgiften är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för Sveriges viktigaste näring. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

Vill du veta mer?

Norra Skog är engagerad lokalt i Skogen i Skolans verksamhet och om du vill veta mer eller om du eller din klass vill komma på studiebesök hos oss eller möta Skogen i Skolan under en dag ute i skogen tar du enklast kontakt med någon av Skogen i Skolans lokala samordnare. Du kan också ansöka om praktikplats i skogen via Skogen i Skolan.

Region Norrbotten

Ewa-Marie Zetterkvist
Hedskolan, Västra Skolgatan 3
973 41 Luleå
070-3760136
ewa-marie.zetterkvist@skol.lulea.se

Region Västerbotten

Matilda Lingegård
Industrivägen 12
901 30 Umeå
072-1475437
matilda@meraskog.se

Region Västernorrland

Susanne Öberg
070-641 30 05
susanne@susanneoberg.com

Region Jämtland

Märet Rusk Feitkenhauer
Fugelsta 120
83498 Brunflo
073-8000180
maret.rusk@fugelsta.com

 

> Besök Skogen i Skolans webbplats för att läsa mer