Norra Skogs styrelse

Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet och där utses Norra Skogs styrelse. Styrelsen har nio ordinarie ledamöter och två arbetstagarrepresentanter: Jörgen Ågren, Ledarna och Kjell Grönlund, GS-facket.

   

Stig Högberg

Ordförande och tidigare vice ordförande i Norra Skog. Född 1960. Suttit i Norrskogs styrelse sedan 2016. Mandattiden utgår 2025. Självverksam skogsägare. Ordförande i Länsförsäkringar Västernorrland, styrelseledamot i Agria djurförsäkringar. Skogsägare i Medelpad Östra skogsbruksområde.

                

Charlotta Kristow

Vice ordförande och tidigare ledamot i Norra Skogs och Norrskogs styrelse sedan 2018.  Född 1969. Mandattiden utgår 2024. Jägmästare med tidigare arbetslivserfarenhet från bland andra Södra Skogsägarna. Företagare och mångsysslare med rötterna i Ovansjö. Skogsägare i Borgsjö-Haverö och Torp-Stöde skogsbruksområden. Tillhör Borgsjö-Haverö.

 
   

Oskar Sjölund

Född 1970. Ledamot i Norras styrelse sedan 2014. Mandattiden utgår 2024. Från Malå, arbetar som studie- och yrkesvägledare inom Malå kommun. Självverksam skogsägare och Norra Skogs representant i Säker Skogs styrelse. Har bred erfarenhet av medlemsfrågor. Skogsägare i Norsjö-Malå skogsbruksområde.

   

Jennie Hellman

Född 1979. Ledamot i Norra Skogs styrelse sedan 2022. Mandattiden utgår 2024. Från Smedsträsket Luleå. Civilingenjörsexamen i maskinteknik från Luleå Tekniska Universitet. Ordförande regionstyrelsen för Landshypotek i Norr- och Västerbotten. Konsultchef på Relitor Engineering i Luleå. Bred erfarenhet från sågverksbranschen. Skogsägare i Luleå älvdal skogsbruksområde.

   

Anders Jonsson

Född 1962. Ledamot i Norrskogs styrelse sedan 2008. Mandattiden utgår 2024. Vd för Sundsvall Energi. Civilingenjör från Sundsvall, Chalmers Maskinteknik inriktning energiteknik. Tidigare styrelseuppdrag inom bank, byggindustri och branschorganisationer. Tidigare regeringsuppdrag Sveriges Miljöteknikråd. Skogsägare i Sundsvall och Ragunda skogsbruksområden. Tillhör Sundsvall.

   

Hilda Runsten

Född 1979. Ledamot i Norrskogs styrelse sedan 2017. Mandattiden utgår 2025. Från Alsen men bor i Stockholm. Chef för Näringspolitisk påverkan, LRF. Bred erfarenhet av styrelsearbete från bl.a. köttbranschen. Skogsägare i Krokoms och Strömsund skogsbruksområden. Tillhör Krokom sbo.

   

Magnus Edin

Född 1969. Ledamot i Norra Skogs styrelse sedan 2023. Mandattiden utgår 2025. Bosatt i Luleå. Egenföretagare, tidigare företagsledare på bland annat Lindbäcks bygg AB och Sunpine i Piteå. Är utbildad civilingenjör i maskinteknik. 

   

Anders Pettersson 

Född 1959. Ledamot i Norra Skogs styrelse sedan 2023. Mandattiden utgår 2025. Bosatt i Sorsele. Allmänningsförvaltare Tärna-Stensele Allmänningsskog och Sorsele Övre Allmänningsskog, tidigare skogsvårdskonsulent på Skogsvårdsstyrelsen. Arbetar även som näringspolitisk talesperson för samtliga allmänningar i Västerbotten. Utbildad skogsmästare. 

   

Catrin Ingvarsson 

Född 1977. Ledamot i Norra Skogs styrelse sedan 2023. Mandattiden utgår 2025. Bosatt i Luleå. Arbetar som VD och koncernchef för BDX Företagen. Tidigare CFO och ekonomichef på samma bolag, dessförinnan ekonomiansvarig på Norske skog, Jämtland. Har en skoglig magisterexamen med huvudämnet företagsekonomi. Har också lång erfarenhet av ett flertal styrelseuppdrag.

 

Vill du kontakta någon i styrelsen? Här hittar du kontaktuppgifterna.