Norra Skogs styrelse

Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet och där utses Norra Skogs styrelse. Styrelsen har nio ordinarie ledamöter och två arbetstagarrepresentanter: Jörgen Ågren, Ledarna och Kjell Grönlund, GS-facket.

   

Stig Högberg

Ordförande och tidigare vice ordförande i Norra Skog. Född 1960. Suttit i Norrskogs styrelse sedan 2016. Mandattiden utgår 2024. Självverksam skogsägare. Ordförande i Länsförsäkringar Västernorrland, styrelseledamot i Agria djurförsäkringar. Skogsägare i Medelpad Östra skogsbruksområde.

                

Charlotta Kristow

Vice ordförande och tidigare ledamot i Norra Skogs och Norrskogs styrelse sedan 2018.  Född 1969. Mandattiden utgår 2024. Jägmästare med tidigare arbetslivserfarenhet från bland andra Södra Skogsägarna. Företagare och mångsysslare med rötterna i Ovansjö. Skogsägare i Borgsjö-Haverö och Torp-Stöde skogsbruksområden. Tillhör Borgsjö-Haverö.

 
   

Karin Sandberg

Född 1964. Ledamot i Norras styrelse sedan 2015. Mandattiden utgår 2023. Teknisk doktor och civilingenjör från Skellefteå med träteknisk inriktning. Jobbar på enheten för Träbyggande, RISE, Research Institutes of Sweden. Skogsägare i Norsjö-Malå skogsbruksområde.

   

Oskar Sjölund

Född 1970. Ledamot i Norras styrelse sedan 2014. Mandattiden utgår 2024. Från Malå, arbetar som studie- och yrkesvägledare inom Malå kommun. Självverksam skogsägare och Norra Skogs representant i Säker Skogs styrelse. Har bred erfarenhet av medlemsfrågor. Skogsägare i Norsjö-Malå skogsbruksområde.

   

Lars-Eric Aaro

Född 1956. Ledamot i Norras styrelse sedan 2018. Mandattiden utgår 2023. Bergsingenjör från Luleå. Har lång och bred erfarenhet från näringslivet, bland annat vd och koncernchef för LKAB. Nu industriell rådgivare. Familjemedlem i Gällivare-Pajala skogsbruksområde.

   

Jennie Hellman

Född 1979. Ledamot i Norra Skogs styrelse sedan 2022. Mandattiden utgår 2024.Från Smedsträsket Luleå. Ordförande regionstyrelsen för Landshypotek i Norr- och Västerbotten. Chef för underhållsutveckling på Vattenfall. Bred erfarenhet från sågverksbranschen. Skogsägare i Luleå älvdal skogsbruksområde.

   

Bengt Berglund

Född 1958. Ledamot i Norrskogs styrelse sedan 2010. Mandattiden utgår 2023. Självverksam skogsbrukare från Härnösand. Driver ett eget företag inom bygg. Skogsägare i Härnösand skogsbruksområde.

   

Anders Jonsson

Född 1962. Ledamot i Norrskogs styrelse sedan 2008. Mandattiden utgår 2024. Vd för Sundsvall Energi. Civilingenjör från Sundsvall, Chalmers Maskinteknik inriktning energiteknik. Tidigare styrelseuppdrag inom bank, byggindustri och branschorganisationer. Tidigare regeringsuppdrag Sveriges Miljöteknikråd. Skogsägare i Sundsvall och Ragunda skogsbruksområden. Tillhör Sundsvall.

   

Hilda Runsten

Född 1979. Ledamot i Norrskogs styrelse sedan 2017. Mandattiden utgår 2023. Från Alsen men bor i Stockholm. Chef för Näringspolitisk påverkan, LRF. Bred erfarenhet av styrelsearbete från bl.a. köttbranschen. Skogsägare i Krokoms och Strömsund skogsbruksområden. Tillhör Krokom sbo.

 

Vill du kontakta någon i styrelsen? Här hittar du kontaktuppgifterna.