Centrala samarbeten

Här kan du se vilka organisationer och enskilda individer som Norra Skog samarbetar med på central nivå just nu.

  • Sollefteå Skidklubb
  • Östersunds Skidklubb
  • IFK Umeå Skidor
  • Jonna Sundling
  • Hjältarnas Hus
  • 10-mila 2023 (orientering)

Sponsringsvillkor

Innan ni skickar in en ansökan om sponsring är det viktigt att säkerställa att ni kan leverera på våra sponsringsvillkor:

Sponsringspartnern bör dela vår syn på hållbart skogsbruk och stå för våra kärnvärden: tillsammans, hållbarhet, jämställdhet, glädje och nytänkande.
Samarbetet ska generera nytta för Norra Skogs eller Norra Timbers varumärke.
Sponsringspartnern ska leverera motprestation med ett värde som är i paritet till det man önskar få från Norra Skog/Norra Timber.
Den mottagande verksamheten ska fördela pengarna jämställt inom sin organisation.
Samarbetspartnern ska, under avtalets giltighetstid, ha en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och övergrepp (gäller föreningar/klubbar).
Samarbetspartnern ska inhämta registerutdrag på samtliga ledare/tränare som har samröre med barn och ungdomar (gäller aktörer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar).
Samarbetspartnern ska leverera en årlig återkopplingen till Norra Skog med en redovisning av samarbetets utfall.
Alla samarbeten kräver avtal.

Ansökan
Om ni uppfyller dessa villkor är nästa steg att fylla i ansökningsblanketten och maila den till oss.

 

Ansökningsblankett Skicka in ansökan