Fastighetsvärdering

För att säkerställa marknadsvärdet på din skogsfastighet är en professionell värdering avgörande. Med vår expertis får du den information du behöver för att fatta kloka beslut om din fastighet.

Man och kvinna går genom skogen.

Vi hjälper dig sätta värdet på din skog

Självklart är det ekonomiska värdet på din fastighet av betydelse, men vad begreppet värde innebär kan variera från person till person. Det kan betyda finansiell avkastning på skogen, men också andra värden som avkoppling – och ibland spelar även känslomässiga värden in. Oavsett tolkning av begreppet finns det tillfällen då du behöver ta hjälp för att sätta ett ekonomiskt värde på din skog. Vid dessa tillfällen kan Norra Skogs experter hjälpa dig. Fastighetsvärderingen kan vara en avgörande pusselbit i samband med olika beslut, som försäljning, köp av skog eller generationsskifte.

Så går en fastighetsvärdering till

Har du en skogsbruksplan (som Norra Skogs Skogsägarplan), erbjuder vi dig en av marknadens mest kvalificerade värderingstjänster för att beräkna marknadspriset på din skogsfastighet.
Vi gör en statistisk värdeberäkning med stöd av köpeskillingar som erlagts för liknande fastigheter, så kallade jämförelseobjekt. Köpeskillingarna kan endera jämföras direkt eller ställas i relation till någon värdepåverkande egenskap hos fastigheten, till exempel areal, virkesförråd eller markvärde. Vid behov används även kompletterande värderingsmetoder – avkastningsmetoden. Metoden innebär att en avkastningskalkyl upprättas. Den innefattar en prognos för alla framtida intäkter och kostnader med koppling till värderingsobjektet. Intäkterna och kostnaderna diskonteras till värdetidpunkten med en på förhand bestämd kalkylränta. 


Tjänsten rekommenderas vid ägarskiften, köp eller försäljning av fastigheter, upplösen av samägande eller generationsskiften.

Vad kostar en fastighetsvärdering?

Medlemspris: 7 000 kr 
Övriga: 14 000 kr

Kostnad för värdering av byggnader kan tillkomma.

Beställ tjänst

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.