Den besvärliga barkborren

Nu pågår granbarkborresvärmning för fullt i hela landet. Kontrollera din skog regelbundet för att upptäcka nya angrepp och rädda värdet på din skog.

Publicerad 21 juni 2022

Granbarkborren svärmar på försommaren när det är minst 18 grader. Den väljer i första hand liggande träd, vindfällen, men angriper bara färska döda granar. Har innerbarken hunnit bli brun duger den inte som föda till barkborrens larver. Under svärmningen gör hannen en parningskammare direkt under barken och släpper ut ett feromon (doftämne) som lockar honor och andra hannar till granen. Honorna lägger sina ägg, och larvens utvecklingstid är 6 – 7 veckor innan den förpuppar sig. Under denna tid är det effektivt att bekämpa barkborren med avverkning.

Angrepp av granbarkborre kan upptäckas under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik under maj till augusti. Tecken på angrepp är:

- Brunt borrmjöl vid stambasen, i barkfickor och i spindelväv på trädet.
- Kåda som granen försvarat sig med. Det blir som tårar på stammen. 
- Torra gröna barr på marken som granen har tappat.
- Små ingångshål i barken.

(Källa: Skogsstyrelsen)

Hur skyddar du skogen mot barkborre?

Det viktigaste man kan göra för att skydda skogen är att sköta den rätt. Gallra i tid och inte för sent, gallra endast i undantagsfall granbestånd äldre än 55 år. Lämna björk i granskogen vid alla åtgärder, ca 10 % räcker, då björk har en doft som barkborren inte gillar.

Börjar skogen tappa i tillväxt är det tid att föryngra. Upparbeta eller oskadliggör skadad gran grövre än 15 cm innan maj månad varje år. Kan man inte ta reda på virket så använd motorsågen. Kapa spår med 4 cm intervall i fiberriktningen runt hela stammen. Då finns inte den längd som larven behöver för att utvecklas.

Finns det risk för många barkborrar så håll koll i utsatta lägen. Det är i första hand nya hyggeskanter eller efter nybrutna skogsbilvägar. Fällor hjälper till med att veta när barkborren svärmar, med det är svårt att fånga mer än 30 – 40 % av borrarna. 

Har du funderingar kring granbarkborre i din skog så hör av dig till din skogsinspektor eller vår expert på barkborre, Niklas Åberg niklas.aberg@norraskog.se