Fem tips inför deklarationen

Ta del av Skogsbyråns fem tips att förenkla inför din deklaration av skogsfastighet.

Publicerad 17 januari 2024

  1. Använd Norra Skogs digitala kassabok när du registrerar dina verifikat. Den skapar smidigt ordning och reda samt underlättar deklarationsarbetet. Dessutom är den gratis för medlemmar - du hittar den på Mina sidor

  2. Vänta med eventuell skogskontoinsättning tills du färdigställt deklarationen för inkomstår 2023. Du får dock inte vänta längre än sista dagen för deklarationens inlämnande. 

  3. Om du för inkomstår 2023 vet med dig att du kommer få kvarskatt överstigande 30 000 kr, fyllnadsinbetala gärna innan 12 februari så undviker du kostnadsränta. 

  4. En nyhet för inkomstår 2023 är att schablonavdraget för resor med privat bil i näringen har höjts till 25 kr/mil.  

  5. Ta gärna möjligheten att via Skogsskolan på Norra Skog gå grundkursen Din Skogsekonomi