Är du och dina rågrannar förberedda i händelse av skogsbrand?

Jan Olof Lindberg, förtroendevald i Vindelns skogsbruksområde lyfter upp ämnet och möjligheten till samverkan enskilda skogsägare emellan i händelse av skogsbrand.

Publicerad 13 februari 2024

Vi har under de senaste två somrarna varit relativt förskonade från större skogsbränder i Sverige. Det kan givetvis bero på hur vädret varit men inte bara det – vi kommer alla ihåg den intensiva värmeböljan vi hade i juni sommaren 2023. Det kan också bero på en ökad effektivitet och förmåga att i tid upptäcka och slå ner en skogsbrand som startat. Samhället är ”på tå” på ett helt annat sätt än brandsommaren 2018 med snabba insatser i kombination med ökade resurser.

Hur är det då med oss privata enskilda skogsägare? Har vi dragit lärdom av vad som hänt så att vi är väl förberedda att ta vårt ansvar för efterbevakning om olyckan skulle vara framme? Om inte så har vi utmärkta tillfällen att ta upp frågan nu när vi går in i högsäsongen för årsmöten i vägföreningar, byaföreningar m.fl. då vi naturligt träffar våra rågrannar och kanske t o m distansskogsägare. Ta chansen och lyft frågan om samverkan i händelse av skogsbrand och eventuell anskaffning av gemensam utrustning för efterbevakning. 

Norra Skog har de senaste åren vid sidan av information till medlemmarna investerat i brandutrustning för medlemmarnas räkning som back-up om egen utrustning för efterbevakning saknas eller om räddningstjänsten inte har möjlighet att hyra ut/låna ut utrustning när släckningsarbetet är klart. Du är välkommen att höra av dig om du har frågor om utrustning för efterbevakning.

/Jan-Olof Lindberg, förtroendevald sbo Vindeln

Exempel på frågor du kan ställa dig själv och ta upp med dina rågrannar i förebyggande syfte.


• Har du appen ”Brandrisk ute” i din telefon för att kunna följa brandrisken lokalt?
• Har du appen ”SOS Alarm 112” i din telefon för snabbt kunna anmäla en olycka?
• Har du koll på vad din försäkring täcker om du drabbas av skogsbrand?

• Hur väl underlättar vägarna inom ditt område släckning och bevakning vid en skogsbrand?
- Röjda för att kunna användas som brandgator?
- Ger åtkomst till vatten där så är möjligt?
- I skick för att underlätta transporter?
- Bra som flyktvägar vid en akut situation?
- Skyltning/namn på vägarna för att underlätta för räddningstjänsten att hitta rätt?

• Är du förberedd för att kunna genomföra en uthållig efterbevakning under ett antal dygn om det behövs?
- Utrustning?
- Kläder?
- Om jag är bortrest eller sjuk?
- Om jag bor långt ifrån min skog?
- Samverkan med rågrannar?
- Hjälp att tillgå?