Forskning för framtidens skogsbruk

Välkommen till ett seminarium i professor emeritus P-O Bäckströms anda om det svenska skogsbrukets möjligheter och utmaningar.

Publicerad 7 juni 2023

Save the date för årets mest spännande skogliga seminarium. 

När: Onsdag den 4 oktober 2023 kl. 09.00 - 16.00. 
Var: Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, P-O Bäckströmsalen.
Bra att veta: Seminariet, som även webbsänds, är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och fika.

Under seminariedagen kommer ett antal forskare att redovisa aktuell och framåtsyftande skogsforskning på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt sätt. Det handlar om skogsskötsel, skogsskador, klimatanpassning och fjärranalys. 

Hur utformas framtidens klimatanpassade fröplantager? Vilka konsekvenser får älgbete i multiskadade tallskogar för skogens framtida utveckling? Hur säker är flerfasinventering med högupplöst laserskanning? Kan man med CT-scanning hitta törskateskador i sågtimmer? 

Vi kommer även att beröra hur forskningen utvecklats genom åren och hur EU påverkar den svenska skogen och vårt skogsbruk.  

Program samt länkar till anmälan och webbsändning offentliggörs via mejl, webb och sociala medier i slutet av augusti. 

Boka in dagen i din kalender och sprid gärna informationen vidare i ditt eget nätverk!

Detta seminarium är ett samarrangemang mellan Norra Skogs forskningsstiftelse, Bo Rydins stiftelse, Brattåsstiftelsen och SLU.