Välkomnar skogsutredning

Norra Skog välkomnar att regeringen tillsätter en ny skogsutredning med syftet att utveckla en ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart konkurrenskraftigt skogsbruk, ökad skoglig tillväxt och en långsiktigt ökad tillgång till hållbar skoglig biomassa för att fullt ut kunna bidra till klimatomställningen samt jobb och tillväxt i hela landet.

Text Jonas Eriksson, medlemschef Publicerad 9 februari 2024

Skogen är som en grön fabrik där växande träd tar upp stora mängder koldioxid. Skogens produkter binder dessutom kol och kan ersätta fossila produkter med större klimatpåverkan. Därför är det bra att regeringen trycker på behovet av ökad produktion och regelförenklingar.

Norra Skog efterlyser samtidigt att regeringen skyndsamt tillsätter den aviserade utredningen om artskydd. Det är denna fråga som drabbar föreningens medlemmar här och nu. Rättsosäkerheten är påtaglig och de skogsägare som förbjuds att avverka måste driva rättsliga processer mot staten för att eventuellt få ersättning. Situationen har blivit ohållbar. Skogsbruk är långsiktig verksamhet och skogsägare måste därför ges trygga och förutsägbara regler.