Björk kan bli framtidens gummi

I framtiden kan dina skosulor eller bildäck vara tillverkade av björkbark. Ämnet suberin som finns naturligt i näver har visat sig vara ett användbart och hållbart alternativ till olja vid framställning av gummi.

Text Karolina Edstedt Publicerad 24 februari 2024

Foto Erik Rahm och Christian Gustavsson

Intresset för björk har ökat markant de senaste åren. Det svenska företaget Reselo har utvecklat en process för att omvandl björkbark till ett biomaterial som de kallar Reselo Rubber. Barken körs i en reaktor där olika beståndsdelar separeras och ämnet suberin används sedan för att framställa gummi. Materialet produceras från restströmmar från skogs- och massaindustrin och kan i framtiden ersätta fossilbaserat gummi.

»Vi har riktat in oss mot konsumentprodukter och framför allt varumärkesägare som gör till exempel skor, friluftsutrustning och träningsutrustning. Konsumenterna efterfrågar hållbara alternativ och det trycket blir bara större och större. Varumärkesägare är också snabbare på att ställa om än andra typer av industrier som inte jobbar med konsumentprodukter. Men de senaste två åren har vi även sett en stor attitydförändring hos företag som jobbar med industriapplikationer som exempelvis bildäck. De tittar mer och mer på klimatsmarta alternativ och det är jätteroligt, säger Josefin Larsson, produktchef och medgrundare på Reselo.

Minskar utsläpp

Ungefär två tredjedelar av det gummi som finns på marknaden i dag framställs av olja. Resterande del är naturgummi och kommer från gummiträd som främst odlas i Sydostasien. I arbetet med att fasa ut fossilbaserade material blir behovet av ett biobaserat alternativ tydligt, menar Larsson.

»Det går inte att ersätta all den syntetiska, fossilbaserade gummin med naturgummi. Dels för kraven som ställs på prestandan dels för att det tävlar helt enkelt med regnskog och matproduktion i Sydostasien.

Med hjälp av Svenska miljöinstitutet har Reselo gjort en tidig utvärdering av det biobaserade gummits klimatpåverkan. Den visar att man kan spara ungefär fyra kilo koldioxid per kilo fossilbaserat gummi som man byter ut.

»Hållbarhet är en central del i vår processutveckling. Själva affärsidén är att byta ut konventionella fossilbaserade gummimaterial mot biobaserade och att ta till vara på de resurser som finns på ett bättre sätt, menar Josefin Larsson.

Reselo grundades för drygt två år sedan och har sedan dess vuxit från tre personer till fem. I höstas fick Reselo ett bidrag på 2,5 miljoner euro av Europeiska innovationsrådet till processutveckling och optimering och planerar att växla upp verksamheten.

»Det är fortfarande väldigt tidigt i processen, men vi ska sätta upp ett eget labb i vår. Det kommer att vara i Stockholmsområdet och där kommer vi även att ha kontor. Vi har anställt en processingenjör och även en polymerkemist som ska jobba med materialutveckling så det är spännande tider för Reselo.

Företaget har som målsättning att kunna producera och sälja Reselo Rubber i kommersiell skala om två till tre år.