Lyckad utbildning i Värdeskapande Skogskötsel

Den 27–31 maj utbildade Norra Skog sina nyanställda inspektorer i Värdeskapande Skogsskötsel.

– Det finns stora värden att tjäna på bra skogsskötsel. Vi uppskattar potentialen till 500 miljoner kronor per år bland våra medlemmar, säger Olof Falkeström, skogsskötselspecialist på Norra Skog.

Text Elin Olsson Publicerad 7 juni 2024

Foto Victor Lundberg

Bilden: Charlotta Gottnersson, Elias Skogqvist och Erik Karlsson gjorde gruppövningar tillsammans i värdeskapande skogsskötsel.

En skogsägares aktivitet och agerande utgår ofta utifrån egen kunskap och föreningens rådgivning. Alternativen för en skogsägare, som vill skapa ett variationsrikt skogsbruk, är många, men utmaningar liksom möjligheter är för den enskilde många gånger komplexa.

I slutet av maj utbildade Norra Skog sin skogliga personal i Värdeskapande Skogsskötsel. Det är Norra Skogs skogsskötselprogram som är baserat på tre olika modeller; normalskogsbruk (som vi benämner 3T) för den del av skogsmarken där man bedriver trakthyggesbruk framför allt med inriktning på virkesproduktion; intensivare skogsbruk (4T) där man bland annat utnyttjar fler trädslag och skogsgödsling för att få högre virkesproduktion och kortare omloppstider; ABS (Alternativ BeståndsSkötsel), vilket är olika former av skogsbruksmetoder, exempelvis skärmar och hyggesfria avverkningsformer. En mix av alla tre modeller är bäst för skogen! 

– Utbildningen säkrar en god och jämn skötselrådgivning till våra medlemmar. På detta finns det stora värden att tjäna – uppemot 500 miljoner kronor per år för våra medlemmar, säger Olof Falkeström.

Den skogliga personalen får genom utbildningarna fördjupad kunskap och kan därefter mer skickligt hjälpa skogsägare i de ibland svåra beslut som man har framför sig när skogen ska brukas och planeras för många generationer framåt. På så vis kan man uppfylla alla tre hållbarhetsdimensioner – ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

På utbildningen deltog cirka 25 personer, framför allt inspektorer och produktionsspecialister.  

Olof Falkeström, skötselspecialist på Norra Skog var en av utbildningsledarna.

– Intresset var stort och alla klarade utbildningsmålet. Ytterligare 30 personer kommer utbildas under året också, säger Olof Falkeström.

Han tillägger:

– Vi hade även väldigt tur med vädret och så hittade vi många bra objekt i skogen. 

Och även deltagarna var nöjda.

– Vilken otrolig möjlighet det har varit att få gå Värdeskapande Skogsskötselutbildning. Att under några dagar få följa en hel omloppstid för skog och varför det är viktigt att göra skötsel i rätt tid har varit mycket intressant, säger deltagaren Charlotta Gottnersson.