Stöd till entreprenörer ska lindra bristen på skogsmaskinförare

Skogsbranschen lider brist på skogsmaskinförare – och utan åtgärder ser inte framtiden ljus ut. Hela 40 procent av landets skogsmaskinförare beräknas gå i pension de närmaste tio åren och alltför få ungdomar utbildar sig till yrket. För att lindra bristen har Norra Skog tagit fram ett åtgärdspaket som riktar sig till entreprenörer som bland annat nyanställer skogsmaskinförare utan arbetslivserfarenhet.

– Det är ett väldigt uppskattat tillskott, säger Oscar Jakobsson, flödeschef på Norra Skog.

skogsmaskin entreprenör norra skog

Bristen på skogsmaskinsförare är tuff. Få utbildar sig till maskinförare och av de som gör det byter ofta hälften av dem bransch inom fem år. Dessutom beräknas hela 40 procent av landets skogsmaskinförare gå i pension de närmaste tio åren, enligt en undersökning från Skogforsk. Resultatet är att branschen behöver anställa 600 maskinförare per år för att uppfylla behoven.

Flera initiativ finns för att stärka entreprenörerna, men också för att få fler ungdomar att utbilda sig till maskinförare. Ett av initiativen är Norra Skogs stimulanspaket som riktar sig till entreprenörer som har ett längre samarbete Norra Skog. Det är ett paket som är indelat i tre delar: APL-stöd, nyanställningsstöd och ett metodikstöd.

APL betyder arbetsplatsförlagt lärande, alltså praktik, vilket ingår i många yrkesförberedande utbildningar. Dock kan det vara arbetsamt för en entreprenör att ta emot en praktikant.

– Vissa entreprenörer väljer att inte ta emot praktikanter. Det kan vara svårt för mindre företag att känna att de kan vara en bra praktikplats samtidigt som maskinerna alltid måste rulla. För om praktikanten ska köra en maskin går produktiviteten ner och lönsamheten sjunker. Vårt APL-stöd innebär att vi stöttar entreprenören ekonomiskt för varje dag de har en praktikant på plats, säger Oscar Jakobsson.

Det andra stödet kallas nyanställningsstöd och kan nyttjas om en entreprenör anställer en person som antingen är nyutexaminerad eller som har gått en vuxenutbildning och bytt bransch. Kravet för att få stödet är att den nyanställde inte har jobbat som skogsmaskinförare tidigare och därmed inte har någon arbetslivserfarenhet från yrket.
 
– Entreprenören kan få nyanställningsstöd under sex månader. Stödet är rörligt och baseras på hur mycket den totala arbetsgruppen producerar, men det täcker upp till 50 procent av lönen, säger Daniel Larneback, produktionskoordinator på Norra Skog. 

Det tredje stödet kallas metodikstöd och kan nyttjas av en entreprenör som anlitar en metodinstruktör, alltså någon som kan hjälpa arbetsgruppen att förbättra sina körsätt.

– En metodikinstruktör kan visa hur man gör samma sak, men på kortare tid – och när man nyttjar maskinen mer effektivt minskar även bränsleförbrukningen. Det är två dagars utbildning, där den första dagen blir en slags diagnos över hur arbetslaget jobbar. Sedan sammanställs en handlingsplan om hur förarna kan bli mer effektiva och produktiva och nyttja maskinens fulla potential. Om man nyttjar vårt stöd står vi för 50 procent av utbildningskostnaden, säger Daniel Larneback, produktionskoordinator på Norra Skog.

Det stöd som är mest använt är nyanställningsstödet – det har företag från hela Norra Skogs område nyttjat. Men Daniel och Oscar hoppas att fler får upp ögonen för stödet.

– Det är kämpigt för entreprenörerna att nyrekrytera och där vill vi hjälpa till. Vår största utmaning i nuläget är att det kan avverkas i samma takt som vi köper virke så att skogsägaren inte behöver vänta för länge för att få sitt virke hugget – och för att hålla industrierna i gång. Avverkningskapaciteten är inte en unik utmaning för oss utan ett branschproblem, säger Oscar Jakobsson.

Han tillägger:

–Vi får väldigt bra feedback gällande stimulanspaketet och vi ser detta som en viktig pusselbit i att lösa bristen på skogsmaskinförare. 

Norra Skogs stimulanspaket

Stimulanspaketet vänder sig till entreprenörer som har ett längre samarbete med Norra Skog. 

APL-stöd
Ett komplement till det stöd man kan få från Gröna Arbetsgivare om man som entreprenör tar emot en praktikant. 

Nyanställningsstöd
Extra ersättning vid anställning av förare som saknar tidigare arbetslivserfarenhet som maskinförare. Det kan röra sig om individer som kommer direkt från naturbruksgymnasium, maskinförarutbildning eller att det är vuxna yrkesbytare. Det ekonomiska stödet ges under sex månader, är rörligt och täcker upp till 50 procent av den nyanställdes lön. 

Metodikstöd 
Ett ekonomiskt stöd om man anlitar en instruktör för utbildning och utveckling av arbetsmetodiken. Utbildningen sker av antingen en godkänd RECO-instruktör eller en instruktör som är kopplad till en maskintillverkare. Norra Skog står för 50 procent av kostnaden för utbildningen.

För mer information kontakta:
Oscar Jakobsson, flödeschef på Norra Skog
oscar.jakobsson@norraskog.se
072-510 85 15

Daniel Larneback, produktionskoordinator på Norra Skog
daniel.larneback@norraskog.se
070-297 10 95