Minskat tryck är tricket

Behovet av att kunna lasta timmer i skogen året runt ökar. Men samtidigt måste åkarna parera intensiva höstregn, kortare vintrar och tjällossning på skogsbilvägar som ofta är i dåligt skick. Gammal militärteknik har visat sig lösa problemet och samtidigt förbättras ofta vägen.

Text Karolina Edstedt Publicerad 8 december 2022

Foto Victor Lundberg

Skogsbilvägen är lerig, ojämn och mycket brant men timmerbilen rullar stadigt upp till avlägget i Ljustorp, norr om Timrå.

»Här kommer man bara upp med en CTI-bil. Vägen är alldeles för mjuk och brant. En vanlig timmerbil skulle gräva ner sig och skapa för djupa spår vilket gör att vi då måste hit med en grävare och laga vägen. Det blir en större omkostnad. Men har vi en CTI-bil så släpper den ut luften och jämnar ut trycket och då fungerar det, konstaterar Samuel Lind, Norra Skogs produktionschef i södra Västernorrland.

Ökad virkesåtkomst

CTI eller central tyre inflation är ett system för att kunna variera lastbilens däcktryck från en kontrollpanel i förarhytten. Tekniken har funnits sedan andra världskriget och har främst används på militärfordon för att ta sig fram i terrängen. Minskat däcktryck ger mindre marktryck eftersom man har en större kontaktyta mot marken. Det innebär bättre framkomlighet och dragförmåga och de timmerbilar som utrustats med tekniken ökar virkesåtkomsten även under tjällossning och samtidigt skonas vägen. Idag är 21 procent av Norra Skogs timmerbilar utrustade med CTI.

I Västernorrland finns stora grandominerade områden och Indalsälvens delta gör att fukten transporteras ner till vägarna i det kuperade landskapet, vilket påverkar bärigheten.  Här började man nyttja CTI-tekniken redan för 25 år sedan.  

»Vi var tidigt ute. Redan på gamla Norrskogstiden innan fusionen med Norra Skogsägarna så hade vi drivna produktionsledare och timmerkörare som var med och arbetade fram CTI-användningen. Vi har lite sämre bärighet på många marker vilket gör att vi ville bygga på kapaciteten för att öka åtkomligheten, berättar Samuel Lind.

Full kontroll

Timmerbilen stannar vid virkesupplaget och chauffören Fredrik Dahlin börjar lasta virket med kranen. Fredrik är delägare i Lagmansören åkeri och har använt CTI-tekniken i fem år. Genom att anpassa däcktrycket till lastvikten kan föraren minska vibrationerna i bilen och få bättre komfort och ett jämnare däckslitage. Fredrik ser också en stor fördel i att ha full kontroll på alla däck. Vid en punktering fyller kompressorn på med luft så att han kan laga däcket i tid.

»När man kör på skogsbilvägar så kan man få stickskador på däck och oftast märker du inte att du har för lite luft i däcken förrän det är för sent. Nu märker jag det på en gång eftersom bilen säger till mig. Jag upptäcker det fortare och kan åtgärda det på en gång, säger Fredrik Dahlin.

Långt ifrån alla åkerier har lastbilar utrustade med CTI, för trots teknikens många fördelar så är prislappen ofta avgörande, menar Samuel Lind.

»Många åkare i vårt område var skeptiska till en början eftersom det är en väldigt stor kostnad att skaffa CTI. Det är fullt förståeligt. Samtidigt får man en ökad inkörningstakt och du kan köra på sämre bärigheter vilket gör att du får mer sysselsättning. Som där vi är nu idag. Hade man haft en vanlig timmerbil då hade det här virket fått ligga kvar och man hade inte haft någonting att köra. Nuförtiden tycker jag att man är väl inställd till just CTI-användningen och vi försöker bygga upp den mer och mer. 

Vägen blir bättre

Från skogsägarens håll innebär det ingen merkostnad att använda bilar utrustade med CTI – det kan tvärt om bli mer lönsamt. Om virket kan köras under sämre förhållanden som regnig höst eller under tjällossningstider i stället för under sommar eller vinter får skogsägaren en högre premie och mer betalt för sitt virke.

»Vi är till för medlemmarna och vi jobbar för deras bästa. Önskar man att vi kommer med CTI-bilar så gör vi det. Vi har flera fall där vi gör så, bland annat här i Ljustorp där vi är idag. Vi har CTI-bilar spridda över hela vårt verksamhetsområde, säger Samuel Lind.

Trafikverket tillåter CTI-utrustade timmerbilar att köra med full last även på vägar med bärighetsklass 2 eller 3, om det inte finns några svaga broar som sätter stopp för ekipaget. På mjukare vägar kan CTI-bilen jämna ut marktrycket, minska spårbildningen och trycka till vägen så att den blir succesivt mer stabil. Efter några körningar kan vägen vara tillräckligt hård även för timmerbilar utan CTI. 

»I och med att vi kan trampa till vägen på ett annat sätt och inte sjunker ner lika mycket kan vissa riktigt dåliga vägar faktiskt vara i bättre skick när vi åker därifrån och har kört klart. Det låter kanske otroligt men så är det! säger Fredrik Dahlin och skrattar.