Sponsorer ställer krav genom initiativet Samspel

Genom initiativet Samspel uppmuntras företag i Västerbotten att ställa krav på de föreningar som de sponsrar.
– Vi vill använda sponsringen för att sätta extra fokus på att skapa trygga miljöer i föreningslivet för barn och unga, säger Martin Svensson, samordnare för Samspel Västerbotten.

I korta drag innebär Samspel att företagen ställer två krav i sina sponsringsavtal:
 Att samtliga ledare/tränare som har kontakt med barn och ungdomar uppvisar registerutdrag från belastningsregistret. 
 Att föreningarna har – eller under sponsortiden skaffar – en handlingsplan mot mobbing, kränkningar och övergrepp.

– Genom att ansluta till Samspel gör ditt företag skillnad på riktigt för barn och unga, säger Martin.

Initiativet till Samspel togs redan 2019 av Länsförsäkringar Västerbotten. Då träffades några av Västerbottens största föreningssponsorer tillsammans med Rädda Barnen och RF SISU Västerbotten. En ambition växte fram – att bilda en gemensam kraft som kan göra föreningstillvaron för barn och ungdomar tryggare.

Idag är ett stort antal viktiga aktörer i Västerbotten med i Samspel: Länsförsäkringar Västerbotten, Norra Skog, Balticgruppen, Boliden, Skellefteå Kraft, OK Västerbotten, Umeå Kommun, Upab, VK Media och Bostaden. Initiativet finns också i Norrbotten.

– När vi väljer sponsringspartners är perspektiven jämställdhet och trygghet väldigt viktiga, och just barn och ungas trygghet är en ledstjärna för oss. Därför är Samspel ett jättebra initiativ där vi kan vara med och påverka tillsammans med andra, säger Nadja Lindgren, kommunikatör på Norra Skog.

Nu vill Samspel bjuda in fler aktörer att delta och ställa krav. Samspelare bjuds in till ett nätverk av likasinnade företag som har valt att använda sitt arbete med sponsring för att motverka mobbning, särbehandling och sexuella övergrepp i föreningslivet. Alla Samspelare får också ett kommunikationspaket för att berätta om sitt engagemang. 

Mer information finns på hemsidan: vasterbotten.samspelforalla.se

Här kan du läsa mer om hur Norra Skog och Norra Timber arbetar med sponsring: norraskog.se/sponsring

För ytterligare information, kontakta:
Martin Svensson, hållbarhetssamordnare Länsförsäkringar Västerbotten
090-10 91 39, 070-554 91 39
martin.svensson@LFvasterbotten.se

Nadja Lindgren, kommunikatör Norra Skog
070-108 50 06
nadja.lindgren@norraskog.se