Succé för Norra Skogs nya vägpremie

Sedan Norra Skogs bärighetspremie för skogsbilvägar infördes har föreningen kontrakterat tre gånger mer virke med hög bärighet.

– Vi har fått god effekt av vårt nya erbjudande – och skogsägarna mer betalt, säger Jonatan Norman, fältområdeschef Nord på Norra Skog.

Genom att anlägga en bra skogsbilväg ökar värdet på både virket och fastigheten – och det blir lättare att komma ut till skogen. En skogsbilväg minskar dessutom skogsägarens klimatpåverkan eftersom virke som transporteras i terräng är 40–50 gånger mer energikrävande än om det transporteras på väg.

– En skogsbilvägs bärighet är avgörande för om en väg ska fungera året om, eller om den begränsas till att endast fungera på vintern, då minusgrader och snö gjort den körbar. Genom vår bärighetspremie får medlemmar, som rustar upp sina vägar så de håller för året runt-bruk, mer betalt för sitt timmer. Det blir enklare att transportera virke samtidigt som skogsbruk och avverkning möjliggörs, oavsett årstid och väder, säger Jonatan Norman och tillägger:

– Det är många som har nyttjat premien, vilket gläder oss.

Ökad kontraktering ger mer till medlemmarna

Hittills har premien inneburit att Norra Skog kunnat kontraktera tre gånger så mycket virke med högbärighet än tidigare. Något som inneburit klimatvinster och mer klirr i kassan för skogsägarna. 

– Vi ser samtidigt att vi ökat försäljningen av vägtjänster, vilket bekräftar att det finns behov av upprustning. Bärighetspremien är ett viktigt stöd i det arbetet, säger Jonatan Norman.

Högre krav på skogsbilvägen

Tillgängligheten på en skogsbilväg definieras i tre klasser hos Norra Skog: vinter, sommar och höstregn/tjällossning. Den sistnämnda kan även kallas året runt-väg och är bäst i klassen med högst bärighet. Utöver ökad lönsamhet i skogsbruket, minimeras även risken att fordon fastnar eller orsakar skador på vägen. Bra byggda och upprustade vägar får längre livslängd och robustheten innebär lägre underhållskostnader och en mer hållbar infrastruktur. 

– Det är tydligt att klimatförändringarna ställer nya krav på hur vi bygger nya vägar, men även hur vi rustar upp en äldre väg för att klara av transporterna som generellt blivit tyngre och därmed kräver en bättre bärighet, säger Mats Näslund, vägspecialist på Norra Skogs vägbyrå. 

Norra Skog har under några år utvecklat vägtjänster via en egen Vägbyrå för att med högsta profession bygga eller rusta upp medlemmarnas befintliga vägar. 

– Nu erbjuder vi premier på timmer och stolpar om vägen redan håller för, anläggs eller rustas till minst sommarbärighet. Bäst betalt får man om vägen rustas till året runt-bärighet, säger Mats Näslund.  

Genom satsningen kan Vägbyråns experter, tillsammans med skogsinspektorerna, ge skogsägarna möjlighet att höja standarden på sina vägar. Uppdraget kan utföras året runt och skogsägaren får ett högre virkespris samt en bättre tillgänglighet för alla aktiviteter i skogen som exempelvis skogsvård, bärplockning, jakt och tillsyn.

För mer information kontakta:

Jonatan Norman, fältområdeschef Nord på Norra Skog
jonatan.norman@norraskog.se
072-141 68 53

Patrik Jonsson, chef Skog & Virke på Norra Skog
patrik.jonsson@norraskog.se
070-314 96 33